Časopis Bankarstvo broj 2/3-2023.

 

 

 

 

 

Ceo broj možete prelistati ispod:

Radovi

 • Uvodna reč

  Uvodnik
  Autor: Marina Papadakis

  PDF verzija Više
 • Analiza dinamike likvidnosti bankarskog sektora u Srbiji na bazi TOPSIS metode

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Radojko Lukić
  doi: 10.5937/bankarstvo2302008L
  Ključne reči: likvidnost, faktori, bankarski sektor, Srbija, TOPSIS metoda
  JEL: E41, G21

  PDF verzija Više
 • Determinante deviznih rezervi i optimalni nivo deviznih rezervi u Bosni i Hercegovini

  Originalni naučni rad
  Autor: Dr Dragan Jović
  doi: 10.5937/bankarstvo2302036J
  Ključne reči: politika deviznih rezervi, monetarna politika, valutni odbor, varijabilni devizni kurs
  JEL: E52, F31

  PDF verzija Više
 • Implikacije po finansijsku stabilnost sa tržišta kripto-aktive

  Pregledni naučni rad
  Autor: Dr Vesna Martin
  doi: 10.5937/bankarstvo2302065M
  Ključne reči: kripto-aktiva, finansijska stabilnost, digitalizacija, regulativa
  JEL: G11, E63

  PDF verzija Više
 • Konvergentnost bankarskog sektora Republike Srbije u uslovima finansijske integracije

  Pregledni naučni rad
  Autor: Andrijana Đurđević, prof. dr Srđan Furtula
  doi: 10.5937/bankarstvo2302097D
  Ključne reči: finansijska integracija, pokazatelji, bankarski sektor, Republika Srbija, ROA, ROE
  JEL: E36, E50

  PDF verzija Više
 • Volatilnost Bitkoina i rizičnost finansijskog portfolija

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Almir Alihodžić
  doi: 10.5937/bankarstvo2303128A
  Ključne reči: rizična vrednost, VaR, tržišni rizik, bitkoin, efikasan portfolio, optimizacija portfolija.
  JEL: G11, G32

  PDF verzija Više
 • Bitkoin i zlato kao “safe haven asset” u godinama pandemije

  Originalni naučni rad
  Autor: Ljiljana Šobić
  doi: 10.5937/bankarstvo2303166S
  Ključne reči: bitkoin, zlato, “safe haven asset”, bihevioralna ekonomija
  JEL: E71, G41

  PDF verzija Više
 • Održivo poslovanje - Da li su ESG standardi stubovi otpornosti novog modela poslovanja?

  Pregledni naučni rad
  Autor: Prof. dr Nataša Petrović Tomić
  doi: 10.5937/bankarstvo2303202P
  Ključne reči: ESG, održivo poslovanje, Pariski sporazum, klimatske promene, odgovornost kompanija
  JEL: G11, F34

  PDF verzija Više
 • Barometar

  PDF verzija Više
 • Uputstvo za autore

  PDF verzija Više
Vrh strane
Vrh strane