Časopis Bankarstvo broj 1-2023.

 

 

 

 

 

Ceo broj možete prelistati ispod:

Radovi

 • Uvodnik

  Uvodnik
  Autor: Marina Papadakis

  PDF verzija Više
 • Merenje i analiza dinamike profitabilnosti bankarskog sektora u Srbiji na bazi FLMAW-MARCOS metoda

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Radojko Lukić
  doi: 10.5937/bankarstvo2301028L
  Ključne reči: bankarski sektor, FLMAW-MARCOS metoda, profitabilnost, Srbija
  JEL: D40, G21

  PDF verzija Više
 • Strategijski aspekti održivog razvoja i digitalne transformacije: istraživanje u internacionalnoj banci

  Originalni naučni rad
  Autor: Ljiljana Kontić, Jovan Kontić
  doi: 10.5937/bankarstvo2301061K
  Ključne reči: strategija održivosti, digitalna transformacija, internacionalna banka, GRI indikatori, Srbija, kros-kulturološki kontekst
  JEL: M21, G21, Q56

  PDF verzija Više
 • Trošak kapitala – efekti na vrednost i profitabilnost preduzeća: Evidencija odabrane skupine preduzeća na Sarajevskoj i Banjalučkoj berzi

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Almir Alihodžić
  doi: 10.5937/bankarstvo2301092A
  Ključne reči: trošak akcijskog kapitala, WACC, korelacija, beta koeficijent, ROA, ROE, neto profitna marža.
  JEL: G10, G12, G23

  PDF verzija Više
 • Barometar

  PDF verzija Više
 • Uputstvo za autore

  PDF verzija Više
Vrh strane
Vrh strane