Časopis Bankarstvo broj 3/4-2022.

 

 

 

 

 

Ceo broj možete prelistati ispod:

Radovi

 • Uvodna reč

  Uvodnik
  Autor: Darko Sehović

  PDF verzija Više
 • Uticaj CSR kao elementa korporativnog imidža na performanse poslovanja banaka

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. Nikola Radivojević, dr Radojko Damjanović, dr Dević Željko
  doi: 10.5937/bankarstvo2204010R
  Ključne reči: CSR - Corporate Social Responsibility; panel analiza; finansijski sektor; rezultati poslovanja banaka.
  JEL: G21, G39, G32

  PDF verzija Više
 • Analiza sajber pretnji kao faktora rizika u bankarskom sektoru

  Originalni naučni rad
  Autor: Nemanja Jakovljević
  doi: 10.5937/bankarstvo2204032J
  Ključne reči: banke; sajber pretnje; operativni rizik
  JEL: G21, G32

  PDF verzija Više
 • Odloženi porez na dobitak u multinacionalnim bankama: Slučaj Hrvatske, Srbije i Slovenije

  Originalni naučni rad
  Autor: Stefan Vržina

  doi: 10.5937/bankarstvo2204066V
  Ključne reči: porez na dobitak, odloženi porez, materijalnost, banke, multinacionalne banke.
  JEL: G21, H25

  PDF verzija Više
 • Determinante uspeha poslovanja banaka: studija izabranih slučaja zemalja bivše Jugoslavije

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Vesna Marić, Prof. Svetlana Ignjatović, Prof. Danijela Anđelković
  doi: 10.5937/bankarstvo2204094M
  Ključne reči: uspeh poslovanja banaka; determinante poslovanja; makroekonomski faktori; mikroekonomski faktori; panel analiza; metoda fiksnih efekata; metoda slučajnih efekata
  JEL: G21, C22, C52, C53

  PDF verzija Više
 • Analiza finansijskih performansi i efikasnosti banaka u Srbiji korišćenjem fuzzy LMAW i MARCOS metoda

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Radojko Lukić
  doi: 10.5937/bankarstvo2204130L

  Ključne reči: banka; FLMAW-MARCOS metoda; finansijske performanse; efikasnost; Srbija
  JEL: D40, G21

  PDF verzija Više
 • Determinante i konsekvence poverenja korisnika mobilnog bankarstva

  Originalni naučni rad
  Autor: Ivana Nedeljković
  doi: 10.5937/bankarstvo2204170N
  Ključne reči: mobilno bankarstvo; poverenje; sigurnost; TAM model; satisfakcija; afektivna privrženost; namera upotrebe
  JEL: G21, J28, G41

  PDF verzija Više
 • Islamsko centralno bankarstvo u teoriji i praksi

  Originalni naučni rad
  Autor: Ahmedin Lekpek, Zenaida Šabotić
  doi: 10.5937/bankarstvo2204202L
  Ključne reči: islamsko bankarstvo, centralna banka, monetarna politika, instrumenti monetarne politike, finansijski instrumenti

  JEL: E58, E52, Z12

  PDF verzija Više
 • Barometar

  PDF verzija Više
 • Uputstvo za autore

  PDF verzija Više
Vrh strane
Vrh strane