Časopis Bankarstvo broj 1-2021.

 

 

 

 

 

Ceo broj možete prelistati ispod:

Radovi

 • Digitalizacija bankarskog sektora i uloga Udruženja banaka Srbije

  Uvodnik
  Autor: Srđan Zec

  PDF verzija Više
 • Mogućnost primene i prednosti banko osiguranja: Evidencija tržišta banaka i osiguranja u Bosni i Hercegovini

  Originalni naučni rad
  Autor: Almir Alihodžić
  doi: 10.5937/bankarstvo2101010A
  Ključne reči: banka; osiguranje; bankoosiguranje; performanse; ekonometrijska analiza
  JEL: G21, G22

  PDF verzija Više
 • Uticaj krize izazvane koronavirusom na poslovne odluke kompanija čije su akcije uvrštene na Banjalučku berzu – primjer odluke o isplati dividende

  Pregledni naučni rad
  Autori: Prof. dr Goran Radivojac, doc. dr Boško Mekinjić, Aleksandra Krčmar
  doi: 10.5937/bankarstvo2101044R
  Ključne reči: covid19, korona virus, pandemija, dividenda, stopa zadržavanja dobiti, menadžment, korporativne finansije, Banjalučka berza
  JEL: G01, G35

  PDF verzija Više
 • Uloga i značaj interne kontrole i interne revizije u sprečavanju i identifikovanju prevarnih radnji u bankama

  Pregledni naučni rad
  Autori: Prof. dr Snežana Knežević, prof. dr Aleksandar Živković, Stefan Milojević
  doi: 10.5937/bankarstvo2101066K
  Ključne reči: banka, prevarna radnja, interna kontrola, interna revizija, efikasnost
  JEL: M42, G21

  PDF verzija Više
 • Intelektualni kapital kao strateška performansa banke sa osvrtom na banke

  Pregledni naučni rad
  Autori: Milorad Kovjanić, Predrag Vukadinović
  doi: 10.5937/bankarstvo2101090K
  Ključne reči: intelektualni kapital; banka; izveštavanje; merenje; konkurentska prednost
  JEL: G21, M10

  PDF verzija Više
 • Tekaful osiguranje u teoriji i praksi

  Pregledni naučni rad
  Autori: Dr Ahmedin Lekpek, Semir Ibrović
  doi: 10.5937/bankarstvo2101108L
  Ključne reči: islamske finansije, osiguranje, tekaful, upravljanje rizicima, uzajamno osiguranje, mudareba, vekala
  JEL: G22, D47

  PDF verzija Više
 • Analiza tržišne koncentracije u bankarskom sektoru Republike Srbije

  Pregledni naučni rad
  Autor: Marija Stojmenović
  doi: 10.5937/bankarstvo2101134S
  Ključne reči: koncentracija, bankarski sektor, bankarsko tržište Republike Srbije, racio koncentracije, Herfindal-Hiršmanov indeks koncentracije
  JEL: G21, G32

  PDF verzija Više
 • Beogradska berza

  Barometar

  PDF verzija Više
 • Uputstvo za autore

  PDF verzija Više
Vrh strane
Vrh strane