Časopis Bankarstvo broj 4-2023.

 

 

 

 

 

Ceo broj možete prelistati ispod:

 

 

Dobrovoljne smernice za jačanje kapaciteta Udruženja banaka Srbije i banaka članica za implementiranje ESG praksi i praksi održivog finansiranja:

Radovi

 • Uvodnik

  Uvodnik
  Autor: Marina Papadakis

  PDF verzija Više
 • Upravljanje poreskim rizikom u multinacionalnim bankama: Pogled iz Srbije

  Originalni naučni rad
  Autor: Stefan Vržina
  doi: 10.5937/bankarstvo2304010V
  Ključne reči: poreski rizik, upravljanje rizikom, banke, multinacionalne kompanije, poreska regulativa.
  JEL: G21, H25, H26, F23, K34, G32

  PDF verzija Više
 • Analiza dinamike adekvatnosti kapitala bankarskog sektora u Srbiji na bazi LMAW-DNMA metode

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Radojko Lukić
  doi: 10.5937/bankarstvo2304035L
  Ključne reči: adekvatnost kapitala, faktori, bankarski sektor, Srbija, LMAW-DNMA metoda
  JEL: D40, G21

  PDF verzija Više
 • Trendovi u finansiranju poljoprivrede Republike Srbije

  Originalni naučni rad
  Autor: Miloš Dimitrijević
  doi: 10.5937/bankarstvo2304070D
  Ključne reči: poljoprivreda, agrarni budžet, subvencije, kreditiranje, komercijalne banke, privredni razvoj, Republika Srbija.
  JEL: Q14, G21, H81, O13

  PDF verzija Više
 • Odgovornost banke platioca u slučaju prevare sa autorizovanim platnim nalogom

  Pregledni naučni rad
  Autor: Bojan Terzić
  doi: 10.5937/bankarstvo2304104T
  Ključne reči: Prevara sa autorizovanim platnim nalogom; Presretnuta imejl komunikacija; Propisi o platnim uslugama; Dužnost pažnje; Odgovornost banke platioca.
  JEL: G21, K12, K22, K42

  PDF verzija Više
 • Komparativna analiza stabilnosti bankarskog sektora zemalja Zapadnog Balkana

  Pregledni naučni rad
  Autor: Božidar Čakajac, Stevan Luković
  doi: 10.5937/bankarstvo2304139C
  Ključne reči: finansijska stabilnost, bankarski sektor, Zapadni Balkan
  JEL: G21, G28, F36

  PDF verzija Više
 • Islamsko osiguranje depozita u teoriji i praksi

  Pregledni naučni rad
  Autor: Ahmedin Lekpek
  doi: 10.5937/bankarstvo2304176L
  Ključne reči: islamsko bankarstvo, osiguranje depozita, Šerijat, takaful, kafalah bi al ujr
  JEL: G21, G22, K15, Z12

  PDF verzija Više
 • Barometar

  PDF verzija Više
 • Uputstvo za autore

  PDF verzija Više
Vrh strane
Vrh strane