Časopis Bankarstvo broj 1-2022.

 

 

 

 

 

Ceo broj možete prelistati ispod:

Radovi

 • Uvodna reč

  Uvodnik
  Autor: Vladimir Vasić

  PDF verzija Više
 • Unapređenje kvaliteta bankarskih usluga: primer mobilnog bankarstva

  Originalni naučni rad
  Autor: Jovana Lazarević
  doi: 10.5937/bankarstvo2201010L
  Ključne reči: mobilno bankarstvo; namera korišćenja; TAM model; banke; kvalitet usluge
  JEL: G21, M31, C83

  PDF verzija Više
 • Razvoj instrumenta za merenje kvaliteta usluga E-bankarstva u Republici Srbiji: E-BSrb-QUAL

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Bojan S. Đorđević
  doi: 10.5937/bankarstvo2201032D
  Ključne reči: kvalitet usluge; E-SQ; e-bankarstvo; faktorska analiza; PCA; važnost-performansa
  JEL: G21, M31, C13, C83

  PDF verzija Više
 • Da li profitabilnost banaka utiče na privredni rast: primeri banaka pojedinih zemalja Zapadnog Balkana

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Almir Alihodžić
  doi: 10.5937/bankarstvo2201070A
  Ključne reči: Ekonomski rast; profitabilnost banaka; Grendžerova kauzalnost
  JEL: G21, O43, C23

  PDF verzija Više
 • Uticaj intelektualnog kapitala na finansijske performanse: Studija slučaja finansijskog sektora Srbije

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Nikola Radivojević, Prof. dr Ana Dukić, Sanja M. Dončić
  doi: 10.5937/bankarstvo2201100R
  Ključne reči: Intelektualni kapital; nematerijalna ulaganja; HCE; SCE; CEE; VAIC
  JEL: M41, O34, C23

  PDF verzija Više
 • Primena sistema Balanced Scorecard (BSC) u poslovnoj banci

  Stručni članak
  Autor: Prof dr Ljiljana Kontić, Jovan Kontić
  doi: 10.5937/bankarstvo2201126K
  Ključne reči: BSC koncept; poslovna banka; strategija; Srbija
  JEL: G21, M21

  PDF verzija Više
 • Barometar

  PDF verzija Više
 • Uputstvo za autore

  PDF verzija Više
Vrh strane
Vrh strane