O časopisu

O časopisu

Bankarstvo, ranije Jugoslovensko bankarstvo, časopis je sa dugom tradicijom koji neprekidno izlazi od 1971. godine. Od 2012. godine nalazi se na listi naučnih časopisa po odluci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to u kategoriji M52 (istaknuti nacionalni časopis) za 2018. godinu.

Redakcioni odbor čine eminentni bankarski i finansijski stručnjaci, uz čiju neposrednu podršku časopis ostvaruje sledeće bitne ciljeve:

  • Da obeleži vreme kroz obradu aktuelne problematike;
  • Da ide ispred vremena stručnom prezentacijom novih kategorija, koncepata, finansijskih instrumenata, bankarskih proizvoda i strategija iz šireg okruženja;
  • Da, kao izvor referentne literature, bude od pomoći izvršiocima i menadžerima u finansijskim institucijama i finansijskim sektorima u privredi u obavljanju tekućih zadataka i u formulisanju poslovne politike.

Bankarstvo će u 2019. godini imati pet brojeva (četiri redovna i jedan specijalni) s godišnjom preplatom od 5.000 dinara + PDV. Redakcija časopisa svoje dosadašnje ali i buduće čitaoce obaveštava da se mogu pretplatiti dostavljanjem popunjene narudžbenice poštom, faksom ili mejlom. Nadamo se da će vam i u ovoj godini naš časopis biti nezamenljiva pomoć u radu, informisanju i stručnom obrazovanju. Očekujemo i mnogo plodonosniju saradnju sa novim i starim saradnicima, što će časopis učiniti još kvalitetnijim i čitanijim.

Vrh strane
Vrh strane