O časopisu

O časopisu

Bankarstvo, ranije Jugoslovensko bankarstvo, časopis je sa dugom tradicijom koji bez prekida izlazi od 1971. godine. Od 2012. godine nalazi se na listi naučnih časopisa po odluci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i to u kategoriji M52 (časopis od nacionalnog značaja) za 2023. godinu.

Redakcioni odbor čine eminentni bankarski i finansijski stručnjaci, uz čiju neposrednu podršku časopis ostvaruje sledeće bitne ciljeve:

  • Da obeleži vreme kroz obradu aktuelne problematike;
  • Da ide ispred vremena stručnom prezentacijom novih kategorija, koncepata, finansijskih instrumenata, bankarskih proizvoda i strategija iz šireg okruženja;
  • Da, kao izvor referentne literature, bude od pomoći izvršiocima i menadžerima u finansijskim institucijama i finansijskim sektorima u privredi u obavljanju tekućih zadataka i u formulisanju poslovne politike.

Bankarstvo će u 2023. godini, kao i do sada, imati pet brojeva (četiri redovna i jedan specijalni). Od 2020. godine časopis je u potpunosti prešao na elektronsko izdanje, koje je u slobodnom pristupu moguće prelistati na ovim stranicama. Nadamo se da će vam i u ovoj godini naš časopis biti nezamenljiva pomoć u radu, informisanju i stručnom usavršavanju. Očekujemo i mnogo plodonosniju saradnju sa novim i starim saradnicima, što će časopis učiniti još kvalitetnijim i čitanijim.

Vrh strane
Vrh strane