Rezervna novčanica od 100 dinara

Pregledni naučni rad
Autor: Svetlana Pantelić
doi: 10.5937/bankarstvo2004088P
Ključne reči: rezervna novčanica, ratne rezerve, Narodna banka Kraljevine Jugoslavije, Srpska Narodna banka, tiraž, opticaj, Vasa Pomorišac, Jovan Lovčević, Melko Čingrija, Aleksandar I Karađorđević
JEL: N14

SCINDEX

Rezime: Banknota od 100 dinara koja nosi datum 15. jul 1934. je rezervna novčanica nastala usled pogoršanja ekonomskih i međunarodnih odnosa u Evropi, što je motivisalo nadležne državne organe i Narodnu banku Kraljevine Jugoslavije da se angažuju u stvaranju ratne rezerve. Od ukupnog tiraža koji iznosi 24.565.000 novčanica Narodna banka je manji deo pustila u opticaj u periodu od 6. do 15. aprila 1941. godine za isplatu vojnim jedinicama. Veći deo njenog tiraža je uništila, a jedan deo je okupator opljačkao i iskoristio za plaćanja u okupiranoj zemlji. Urađena je u Zavodu za izradu novčanica prema crtežima akademskog slikara Vase Pomorišca, u saradnji sa grafičarem Pantom Stojićevićem i graverom Veljkom Kunom.

Vrh strane
Vrh strane