Empirijsko istraživanje determinanti stranih direktnih investicija u zemljama u razvoju: Studija slučaja zemalja Zapadnog Balkana

Originalni naučni rad
Autori: Zoran Papović, Željko Dević, Nikola Radivojević
doi: 10.5937/bankarstvo2004042P
Ključne reči: strane direktne investicije, socio-politička nestabilnost, zemlje u razvoju, panel analiza
JEL: E22, C22

SCINDEX

Apstrakt: U radu su predstavljeni rezultati originalnog empirijskog istraživanja efekata i značaja stranih direktnih investicija na ekonomski razvoj zemalja u razvoju, kao i determinanti privlačenja istih, sa posebnim osvrtom na evropske zemlje u razvoju, koje je sprovedeno primenom panel podataka, na primeru izabranih zemalja Zapadnog Balkana: Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Istraživanje je sprovedeno za period od 2000. do 2017. godine. Rezultati istraživanja pokazuju da ne postoji statistički značajna veza između indeksa političkog rizika, BDP i stope nezaposlenosti i transfera tehnologije, sa jedne i stope priliva SDI, sa druge strane. Rezultati analize otkrivaju da je stopa SDI obratno srazmerna stopi inflacije u zemlji domaćina.

Vrh strane
Vrh strane