Časopis Bankarstvo broj 4-2019.

 

 

 

 

 

Ceo broj možete prelistati ispod:

Radovi

 • DIGITALNA TRANSFORMACIJA

  Uvodnik
  Autor: Vladimir Vasić

  PDF verzija Više
 • PRIMJENA REGRESIONE ANALIZE U PROCJENI UTICAJA DIGITALIZACIJE I TEHNOLOŠKIH INOVACIJA NA TRI MJERE RAZVOJA PRIVREDE I DRUŠTVA

  Originalni naučni rad
  Autori: Boško Mekinjić, Miloš Grujić, Dragana Vujičić-Stefanović
  doi: 10.5937/bankarstvo1904012M
  Ključne reči: digitalizacija, inovacije, finansijska tržišta, FD indeks, HDI, BDP per capita
  JEL: D53, G15, O15, O16

  PDF verzija Više
 • BITCOIN I DIVERSIFIKACIJA PORTFOLIJA: PERSPEKTIVA GLOBALNOG INVESTITORA

  Originalni naučni rad
  Autori: Tijana Šoja, Chamil W. Senarathne
  doi: 10.5937/bankarstvo1904044S
  Ključne reči: diversifikacija, Bitcoin, portfolio teorija, optimizacija, rizik, povraćaj
  JEL: G11, G12, G15, G24

  PDF verzija Više
 • OGRANIČENJA KOMPOZITNIH INDEKSA U MERENJU KONKURENTNOSTI

  Originalni naučni rad
  Autor: Filip Bugarčić
  doi: 10.5937/bankarstvo1904064B
  Ključne reči: konkurentnost, kompozitni indeksi, merenje konkurentnosti, ograničenja
  JEL: E02, F43, O11

  PDF verzija Više
 • DVA SREBRNJAKA I TRI KOVNICE

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  doi: 10.5937/bankarstvo1904090P
  Ključne reči: kovanica, srebrni novac, 10 dinara, 20 dinara, opticaj, Kralj Aleksandar Karađorđević, Kraljevina Jugoslavija, Kraljevska kovnica London, Pariska kovnica, Kovnica AD Beograd, Zakon o kovanju srebrnog novca od 10 i 20 dinara
  JEL: N14

  PDF verzija Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  PDF verzija Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  PDF verzija Više
 • UPUTSTVO ZA AUTORE

  PDF verzija Više
Vrh strane
Vrh strane