Strategija kao determinanta organizacione kulture – studija slučaja: A Banka

Originalni naučni rad
Autor: Olivera Živković
doi: 10.5937/bankarstvo2003010Z
Ključne reči: organizacija, organizaciona kultura, segment bankarstva, strategija, banka, finansijske institucije
JEL: D23, L20, M14

SCINDEX

Rezime: Savremene uslove poslovanja karakteriše sve dinamičnije i turbu- lentnije okruženje, te stoga najveći izazov sa kojim se suočavaju organizacije jeste kako postojeću organizacionu kulturu transformisati u pravcu organizacije koja uči i koja se brzo prilagođava promenama u okruženju. Turbulencije na srpskom finansijskom tržištu neretko dovode do promena u vlasničkim strukturama banaka, a što uzrokuje manje ili veće promene strateških orijentacija istih. Ovaj rad ima za cilj da na bazi praktičnih saznanja pojasni postojanje međuzavisnosti između strategije i organizacione kulture banke, kao dva krucijalna koncepta u upravljanju finansijskim institucijama. U radu  će biti korišćen metod studije slučaja na primeru A banke. Korisnost rada ogleda se u tome što će prezentovana saznanja pružiti uvid zaposlenima A banke, ali i ostalim učesnicima finansijskog tržišta, u značaj pokretanja aktivnosti koje doprinose kreiranju i održavanju adekvatne organizacione kulture unutar bankarskog sistema. Takođe, rad može biti od koristi i ostalim pravnim subjektima koji posluju unutar drugih delatnosti.

Vrh strane
Vrh strane