Novčanica od 50 dinara nastala u miru – puštena u ratu

Pregledni naučni članak
Autor: Svetlana Pantelić
doi: 10.5937/bankarstvo2003128P
Ključne reči: novčanica, 50 dinara, Ministarstvo finansija, Narodna banka, Kraljevina Jugoslavija, Milan Stojadinović, Aleksandar I Karađorđević, Petar II Karađorđević, Drugi svetski rat
JEL: N14

SCINDEX

Rezime: Rad pruža osvrt na aktivnosti Ministarstva finansija i Narodne banke Kraljevine Jugoslavije u periodu od 1931. do 1941. godine, u kojem je novčanica od 50 dinara pripremana, štampana i nakon skoro deset godina čekanja puštena u promet sa kratkim periodom opticaja. Pripreme za izradu novčanice od 50 dinara koja na sebi nosi datum 1. decembar 1931. godine započete su početkom te godine. Novčanica je izrađena da u slučaju vanredne situacije u zemlji, kada dolazi do nestajanja srebrnog novca iz opticaja, zameni isti kovani novac i omogući nesmetani gotovinski promet. Puštena je u opticaj 8. aprila 1941. godine kada je Kraljevina Jugoslavija već bila u ratnom stanju, u tiražu od 30.792.000 komada. Narodna banka je samo njen manji deo pustila u opticaj, a veći deo uništila, ali su ga i okupatori koristili za plaćanja u zemlji. Povlačenje iz opticaja obavila je Srpska narodna banka u okupiranoj Srbiji od 14. do 22. oktobra 1941. godine.

Vrh strane
Vrh strane