Društveno-ekonomski aspekti povlačenja gotovine iz upotrebe

Pregledni naučni članak
Autor: Marija Stojmenović
doi: 10.5937/bankarstvo2003102S
Ključne reči: bezgotovinsko društvo, povlačenje gotovine iz upotrebe, digitalizacija, tehnološke inovacije, finansijske inovacije
JEL: E42, O30, A13

SCINDEX

Rezime: Pojam bezgotovinskog društva polako postaje neminovnost savremenog načina poslovanja. Povlačenje gotovine iz upotrebe je rezultat široke primene informaciono-komunikacionih tehnologija. Sve veća digitalizacija je doprinela tome da se većina transakcija obavlja putem pametnih uređaja (telefona, tableta, desktop računara), bez korišćenja gotovine i bez odlaska u banku. Razvoj tehnoloških inovacija, kao i inovacija u finansijama, nesumnjivo je doprineo povećanju efikasnosti u poslovanju, ali se postavlja pitanje da li je sve veća digitalizacija života i poslovanja, koja se ogleda u stvaranju bezgotovinskog društva, ipak toliko poželjna za čoveka. Rad je fokusiran na društveno-ekonomske aspekte povlačenja gotovine iz upotrebe. S jedne strane, države dobijaju mogućnost da preko svojih centralnih banaka još direktnije utiču na ekonomske aktivnosti, dok se sa druge strane postavlja pitanje ljudskih sloboda i prava u digitalnom svetu u kojem će biti moguće elektronski kontrolisati celokupno poslovanje.

Vrh strane
Vrh strane