Časopis Bankarstvo broj 3-2020.

 

 

 

 

 

Ceo broj možete prelistati ispod:

Radovi

 • Impuls iz Vašingtona za regionalni razvoj

  Uvodnik
  Autor: Vladimir Vasić

  PDF verzija Više
 • Strategija kao determinanta organizacione kulture – studija slučaja: A Banka

  Originalni naučni rad
  Autor: Olivera Živković
  doi: 10.5937/bankarstvo2003010Z
  Ključne reči: organizacija, organizaciona kultura, segment bankarstva, strategija, banka, finansijske institucije
  JEL: D23, L20, M14

  PDF verzija Više
 • Bihevioralne finansije kao odgovor na nedostatke standardnih finansija

  Pregledni naučni članak
  Autor: Miljan Leković
  doi: 10.5937/bankarstvo2003036L
  Ključne reči: bihevioralne finansije, standardne finansije, hipoteza o prilagođavanju finansijskih tržišta
  JEL: G00, G12, G14, G40

  PDF verzija Više
 • Ocena evropskog bankarskog regulatornog okvira sa osvrtom na značaj za Republiku Srbiju

  Pregledni naučni članak
  Autori: Kristijan Ristić, Aleksandar Živković
  doi: 10.5937/bankarstvo2003077R
  Ključne reči: finansijske regulatorne mere EU, bankarski sektor, stabilnost
  JEL: G28

  PDF verzija Više
 • Društveno-ekonomski aspekti povlačenja gotovine iz upotrebe

  Pregledni naučni članak
  Autor: Marija Stojmenović
  doi: 10.5937/bankarstvo2003102S
  Ključne reči: bezgotovinsko društvo, povlačenje gotovine iz upotrebe, digitalizacija, tehnološke inovacije, finansijske inovacije
  JEL: E42, O30, A13

  PDF verzija Više
 • Novčanica od 50 dinara nastala u miru – puštena u ratu

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  doi: 10.5937/bankarstvo2003128P
  Ključne reči: novčanica, 50 dinara, Ministarstvo finansija, Narodna banka, Kraljevina Jugoslavija, Milan Stojadinović, Aleksandar I Karađorđević, Petar II Karađorđević, Drugi svetski rat
  JEL: N14

  PDF verzija Više
 • Legitimni interes kao pravni osnov obrade osobnih podataka

  Stručni članak
  Autor: Dubravka Dolenc
  doi: 10.5937/bankarstvo2003145D
  Ključne reči: Obrada osobnih podataka, osnov obrade, legitimni interes, procena legitimnog interesa, LIA, GDPR, zaštita podataka, pretežnost interesa
  JEL: L50, K20, D82, M15

  PDF verzija Više
 • Beogradska berza

  Barometar

  PDF verzija Više
 • Uputstvo za autore

  PDF verzija Više
Vrh strane
Vrh strane