Časopis Bankarstvo broj 3-2019.

 

 

 

 

 

Ceo broj možete prelistati ispod:

Radovi

 • POBOLJŠANJE KREDITNOG REJTINGA SRBIJE

  Uvodnik
  Autor: Vladimir Vasić

  PDF verzija Više
 • DUGOROČNE EFEKTIVNE STOPE POREZA NA DOBITAK U BANKAMA: SLUČAJ REPUBLIKE SRBIJE

  Originalni naučni rad
  Autor: Stefan Vržina
  doi:10.5937/bankarstvo1903012V
  Ključne reči: efektivna poreska stopa, porez na dobitak, banke, oporezivanje banaka, Srbija
  JEL: G21, H20, E63

  PDF verzija Više
 • NOVI EVROPSKI STANDARDI U UPRAVLJANJU PROBLEMATIČNIM POTRAŽIVANJIMA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Ksenija Popović
  doi: 10.5937/bankarstvo1903034P
  Ključne reči: Evropsko nadzorno telo za bankarstvo, problematična potraživanja, NPL strategija
  JEL: G21, G28, G33

  PDF verzija Više
 • DVADESET GODINA OD UVOĐENJA EVRA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Vesna Martin
  doi: 10.5937/bankarstvo1903046M
  Ključne reči: evro, zajednička valuta, evrozona, monetarna politika, jedinstveno tržište, međunarodne rezerve, Evropska centralna banka
  JEL: E52, F33, F45

  PDF verzija Više
 • ŠTA SVE ČINI IZUZETNOM NOVČANICU OD 1.000 DINARA NARODNE BANKE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  doi: 10.5937/bankarstvo1903066P
  Ključne reči: novčanica, 1.000 dinara, kraljica Marija Karađorđević, kralj Aleksandar Karađorđević, Paja Jovanović, Narodna banka Kraljevine Jugoslavije, Banque de France, Zavod za izradu novčanica
  JEL: N14

  PDF verzija Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  PDF verzija Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  PDF verzija Više
 • UPUTSTVO ZA AUTORE

  PDF verzija Više
Vrh strane
Vrh strane