Časopis Bankarstvo broj 3-2018.

 • Korisnost cash flow pokazatelja u kreditnoj analizi: praksa u Srbiji

  Originalni naučni rad
  Autor: Slavica Stevanović
  JEL: G24, G32, L25
  Ključne reči: cash flow pokazatelji, ocena korisnosti, kreditni analitičari, privredni korisnici kredita
  doi: 10.5937/bankarstvo1803012S

  Više
 • Priznanje prava svojine na objektima rehabilitacionih centara u banjama i klimatskim mestima Srbije sudskim putem

  Originalni naučni rad
  Autor: Dragana Gnjatović
  JEL: G22, P26
  Ključne reči: pravo svojine, izvori investicija, društveni investicioni fondovi, PIO Fond, banjski RH centri, privatizacija, Srbija
  doi: 10.5937/bankarstvo1803030G

  Više
 • Prikaz deviznog tržišta u Srbiji

  Pregledni naučni članak
  Autor: Vesna Martin
  JEL: E58, F31
  Ključne reči: devizno tržište, devizni kurs, devizne intervencije, devize, efektivni strani novac, spot traksacije, svop transakcije
  doi: 10.5937/bankarstvo1803054M

  Više
 • Rešavanje problematičnih kredita

  Pregledni naučni članak
  Autor: Ksenija Popović
  JEL: E65, G21
  Ključne reči: problematični krediti, rešavanje problematičnih kredita, banke, politike države
  doi: 10.5937/bankarstvo1803074P

  Više
 • Palčica

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: E51, N14
  Ključne reči: novčanica, 25 para, kralj Aleksandar I Karađorđević, dr Kosta Kumanudi, Nikola Pašić, Kraljevina SHS, Novi Sad, Zagreb
  doi: 10.5937/bankarstvo1803088P

  Više
 • Kako unaprediti finansiranje saobraćajne infrastrukture u regionu

  Stručni članak
  Autor: Vuk Ognjanović
  JEL: F21, H54
  Ključne reči: saobraćajna infrastruktura, finansiranje, kašnjenje i neefikasnost investicija, logistika, regionalna kooperacija, Fond - novi regionalni finansijski mehanizam
  doi: 10.5937/bankarstvo1803094O

  Više
 • Aktuelni međunarodni razvoj: nova pravila o zaštiti uzbunjivača u EU

  Stručni članak
  Autor: Tilen Obradović, Andrijana Bergant
  JEL: K42, L20
  Ključne reči: EU Direktiva, uzbunjivanje, zaštita uzbunjivača, novi standardi
  doi: 10.5937/bankarstvo1803110O

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane