Časopis Bankarstvo broj 2-2022.

 

 

 

 

 

Ceo broj možete prelistati ispod:

Radovi

 • Uvodna reč

  Uvodnik
  Autor: Vladimir Vasić

  PDF verzija Više
 • Evaluacija efikasnosti banaka u Srbiji korišćenjem MABAC metode

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Radojko Lukić
  doi: 10.5937/bankarstvo2202010L
  Ključne reči: efikasnost, banke, Srbija, determinante, MABAC metoda
  JEL: D40, G21

  PDF verzija Više
 • Razvoj i perspektive sistema osiguranja depozita u svetu

  Originalni naučni rad
  Autor: Ksenija Zorčić, Dr Miloš Janković
  doi: 10.5937/bankarstvo2202061Z
  Ključne reči: sistem osiguranja depozita, finansijska stabilnost, Agencija za osiguranje depozita, Fond za osiguranje depozita
  JEL: G21, G28, O16

  PDF verzija Više
 • Klimatske promene i uloga centralnih banaka

  Originalni naučni rad
  Autor: Dr Vesna Martin
  doi: 10.5937/bankarstvo2202086M
  Ključne reči: klimatske promene, centralna banka, održive finansije, zelena transformacija
  JEL: Q54, E58, E42

  PDF verzija Više
 • Uticaj mobilnih tehnologija i interneta na budućnost poslovanja banaka

  Originalni naučni rad
  Autor: Darko Bakić
  doi: 10.5937/bankarstvo2202117B
  Ključne reči: internet, internet bankarstvo, mobilno bankarstvo, prednosti, ograničenja, fintek kompanije
  JEL: G21, L86

  PDF verzija Više
 • Kako Big Data analitika tranasformiše finansijsku industriju

  Pregledni naučni rad
  Autori: Mesbaul Haque Sazu, Sakila Akter Jahan
  doi: 10.5937/bankarstvo2202147H
  Ključne reči: Analitika velikih podataka, finansije, aplikacije, banke, mašinsko učenje
  JEL: C55, G20, G21

  PDF verzija Više
 • Konvencija Evropske unije o zajedničkom tranzitnom postupku

  Stručni članak
  Autor: Radmila Gaćeša
  doi: 10.5937/bankarstvo2202173G
  Ključne reči: Evropska unija, Konvencija EU, Zajednički tranzitni postupak, garancija, banka
  JEL: F13, R48, O52

  PDF verzija Više
 • Prikaz knjige i pogled na problematiku forenzičkog računovodstva: širi kontekst za risk menadžere

  Prikaz knjige
  Autor: Prof dr Radojko Lukić

  PDF verzija Više
 • Barometar

  PDF verzija Više
 • Uputstvo za autore

  PDF verzija Više
Vrh strane
Vrh strane