Časopis Bankarstvo broj 2-2021.

 

 

 

 

 

Ceo broj možete prelistati ispod:

Radovi

 • Uvodna reč

  Uvodnik
  Autor: Vladimir Vasić

  PDF verzija Više
 • Sinhronizacija poslovnog ciklusa i monetarna politika u Bosni i Hercegovini

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. Dragan Jović
  doi: 10.5937/bankarstvo2102008J
  Ključne reči: poslovni ciklus, sinhronizacija poslovnog ciklusa, monetarna politika, valutni odbor, bankarstvo, Bosna i Hercegovina, Hodrik-Preskotov filter, analiza jaza
  JEL: E32, E58, G28

  PDF verzija Više
 • Uticaj kvaliteta i karakteristika usluge na zadovoljstvo klijenata u bankarskom sektoru Severne Makedonije

  Originalni naučni rad
  Autori: Maja Naumovska Saveska, Ana Tomovska Misoska, Krum Efremov, Ilijana Petrovska
  doi: 10.5937/bankarstvo2102034N
  Ključne reči: zadovoljstvo klijenata; kvalitet usluge; SERVQUAL; elementi kvaliteta usluge; unapređenje banaka
  JEL: M15, M30, M31, G21

  PDF verzija Više
 • Primena EDAS metode u evaluaciji efikasnosti banaka u Srbiji

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. Radojko Lukić
  doi: 10.5937/bankarstvo2102064L
  Ključne reči: efikasnost, banke, Srbija, determinante, EDAS metoda
  JEL: C02, C44, C61, G21

  PDF verzija Više
 • Jednofaktorski model za stope neizmirenja po tipovima kredita

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr. Miloš Božović
  doi: 10.5937/bankarstvo2102088B
  Ključne reči: kreditni rizik, stopa neizmirenja, sistemski faktori, mešoviti linearni model
  JEL: G21, C23

  PDF verzija Više
 • Održivo finansiranje – evolucija ili revolucija u bankarskom sektoru

  Pregledni naučni rad
  Autor: Dr Slađana Sredojević, dr Dragoslava Sredojević
  doi: 10.5937/bankarstvo2102114S
  Ključne reči: Održivi razvoj, održivo finansiranje, ciljevi održivog razvoja, zelene eko obveznice, Pariski sporazum
  JEL: G21, G32, K32, O3, Q56

  PDF verzija Više
 • Sistemi zaštite informacija u elektronskom bankarstvu

  Pregledni naučni rad
  Autor: Darko Bakić
  doi: 10.5937/bankarstvo2102152B
  Ključne reči: elektronsko bankarstvo, sistemi zaštite, principi bezbednosti, napadi, mere zaštite, aspekti zaštite, zaštitni zid, kriptozaštita
  JEL: E42, K24, L86, M15

  PDF verzija Više
 • Njeno veličanstvo transakcija

  Stručni prilog
  Autor: Radmila Gaćeša
  doi: 10.5937/bankarstvo2102178G
  Ključne reči: transakcija, plaćanje, doznaka, efikasnost, globalna rasprostranjenost, imperativ

  PDF verzija Više
 • Beogradska berza

  Barometar

  PDF verzija Više
 • Uputstvo za autore

  PDF verzija Više
Vrh strane
Vrh strane