Časopis Bankarstvo broj 2-2020.

 

 

 

 

 

Ceo broj možete prelistati ispod:

Radovi

 • Bankarski sektor u borbi za ublažavanje efekata pandemije

  Uvodnik
  Autor: Vladimir Vasić

  PDF verzija Više
 • Efikasnost investicione politike i politike povećanja doprinosa u održavanju dugoročne fundiranosti sponzorisanih penzijskih planova

  Originalni naučni rad
  Autori: Dragan Stojković, Stevan Luković
  doi: 10.5937/bankarstvo2002010S
  Ključne reči: sponzorisani penzijski planovi, investiciona politika, politika povećanja doprinosa, nivo fundiranosti, bootstrap reuzorkovanje
  JEL: G11, G17, J26, J32

  PDF verzija Više
 • Gubitak pre oporezivanja i porez na dobitak: primer banaka iz Srbije

  Originalni naučni rad
  Autor: Stefan Vržina
  doi: 10.5937/bankarstvo2002040V
  Ključne reči: profitabilnost, rezultat pre oporezivanja, opservacije sa gubit­kom, porez na dobitak, banke
  JEL: G21, H25

  PDF verzija Više
 • Odgovor monetarne i fiskalne politike na COVID 19 u Srbiji

  Stručni članak
  Autor: Vesna Martin
  doi: 10.5937/bankarstvo2002070M
  Ključne reči: monetarna politika, fiskalna politika, Covid-19, ekonomska aktivnost, moratorijum, fiskalni stimulans
  JEL: E63, H12, I18

  PDF verzija Više
 • Komplajans, pravni poslovi i resursi

  Stručni članak
  Autor: Andrijana Bergant
  doi: 10.5937/bankarstvo2002115B
  Ključne reči: komplajans, pravni poslovi, rizik, korporativno upravljanje, interni sistem kontrole, efektivni menadžment
  JEL: G28, G32

  PDF verzija Više
 • Think Tank

  Stručni članak
  Autor: Radmila Gaćeša
  doi: 10.5937/bankarstvo2002131G
  Ključne reči: think tank, politike, istraživanja, fondacije, energija, vlade, jav­nost, lobiranje, klima
  JEL: I00, Q40, Q50, Y80

  PDF verzija Više
 • Beogradska berza

  Barometar

  PDF verzija Više
 • Uputstvo za autore

  PDF verzija Više
Vrh strane
Vrh strane