Časopis Bankarstvo broj 2-2018.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • O DOZVOLJENOSTI UGOVARANJA TROŠKOVA OBRADE KREDITA U PRAVU SRBIJE

  Originalni naučni rad
  Autor: Miloš Živković
  JEL: E43, K22
  Ključne reči: naknada troškova obrade kredita, zaštita korisnika finansijskih usluga, kredit, potrošač
  doi: 10.5937/bankarstvo1802014Z

  Više
 • UTICAJ DIVERSIFIKACIJE IZVORA PRIHODA NA VOLATILNOST PROFITABILNOSTI BANAKA

  Originalni naučni rad
  Autor: Milena Pajović
  JEL: G21, L25
  doi: 10.5937/bankarstvo1802052P

  Više
 • REVITALIZACIJA ŠTEDNO-KREDITNIH ZADRUGA U SRBIJI

  Pregledni naučni članak
  Autor: Marija Nikolić, Vladimir Zakić, Vladimir Tasić
  JEL: G21, N24
  Ključne reči: štedno-kreditne zadruge, Srbija, revitalizacija
  doi: 10.5937/bankarstvo1802070N

  Više
 • NOVČANICE OD 100 I 1000 DINARA NARODNE BANKE KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA IZ 1920. GODINE

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: E51, N14
  Ključne reči: 100 dinara, 1000 dinara, Narodna banka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Banka Francuske, Ignjat Bajloni, Đorđe Vajfert, Marko Stojanović, Andrija Radović, Miloš Obrenović, Karađorđe, Aleksandar I Karađorđević, Sveti Đorđe, falsifikat
  doi: 10.5937/bankarstvo1802092P

  Više
 • KA STANDARDIZACIJI EKONOMSKE TERMINOLOGIJE

  Stručni članak
  Autor: Nadežda Silaški
  JEL: B40, Z13
  Ključne reči: terminologija, anglicizmi, ekonomija, standardizacija terminologije
  doi: 10.5937/bankarstvo1802100S

  Više
 • NOVA EU DIREKTIVA ZA SPREČAVANJE KORIŠĆENJA FINANSIJSKOG SISTEMA U SVRHU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

  Stručni članak
  Autor: Sanja Tomić
  JEL: G20, K42
  Ključne reči: V Direktiva, Direktiva (EU) 2018/843, pranje novca, finansiranje terorizma, transparentnost, registar stvarnih vlasnika, lista obveznika
  doi: 10.5937/bankarstvo1802108T

  Više
 • PROGRES KROZ KREATIVNU KONFUZIJU / PROGRESS THROUGH CREATIVE CONFUSION

  Prikaz knjige
  Autor: Žarko Lazarević

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane