Mogućnost primene i prednosti banko osiguranja: Evidencija tržišta banaka i osiguranja u Bosni i Hercegovini

Originalni naučni rad
Autor: Almir Alihodžić
doi: 10.5937/bankarstvo2101010A
Ključne reči: banka; osiguranje; bankoosiguranje; performanse; ekonometrijska analiza
JEL: G21, G22

Rezime: Bankoosiguranje je termin koji se koristi za opis partnerstva ili odnosa između banke i osiguravajuće kompanije, pri čemu osiguravajuće društvo koristi bankarski kanal prodaje za prodaju proizvoda osiguranja. Sprovođenje aktivnosti bankarskog osiguranja u finansijskom sistemu doprinosi jačanju konkurentnog okruženja, razvoj novih proizvoda u osiguranju i većem zadovoljenju potrebe klijenata. Osnovni cilj ovog istraživanja je da se ukaže na važnost i značaj primene bankoosiguranja za obe finansijske institucije kroz analizu finansijskih indikatora poslovanja, kako banaka, tako i osiguravajućih kompanija kroz prizmu prihoda i troškova. Takođe, kroz ovo istraživanje je predstavljena ekonometrijska analiza putem koje se testira uticaj ostalih prihoda, stope rasta profita/gubitka, kao i odnosa troškova i prihoda kao nezavisnih varijabli i njihov uticaj na zavisnu varijablu, odnosno povrat na aktivu banaka u Bosni i Hercegovinu. Rezultati ekonometrijske analize su pokazali da ostali prihodi imaju najveći uticaj na profitabilnost banaka u BiH. Najslabiji uticaj na profitabilnost banaka ima odnos troškova i zarade.

Vrh strane
Vrh strane