Razvojna ekonomija u borbi protiv siromaštva

Pregledni naučni članak
Autor: Zlata Lukić
doi: 10.5937/bankarstvo2001075L
Ključne reči: Abidžit Banerdži, Ester Diflo, Majkl Kremer, Nobelova nagrada, razvojna ekonomija, siromaštvo, Ujedinjene nacije, Svetska banka, održivi razvoj, eksperimentalni pristup, obrazovanje
JEL: O10, O12, I38

SCINDEX

Rezime: Iskorenjivanje siromaštva u svim oblicima jedan je od osnovnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija. U tom kontekstu, ne iznenađuje odluka Švedske kraljevske akademije nauka da Nobelovu nagradu u oblasti ekonomije za 2019. godinu dodeli ekonomistima koji su svoje istraživačke napore usmerili upravo u ovom pravcu. Nagradu su, naime, osvojili Abidžit Banerdži, Ester Diflo i Majkl Kremer, „za svoj eksperimentalni pristup ubla­žavanju globalnog siromaštva“. Izučavajući različite faktore svakog pojedi­načnog problema, kao i ponašanje subjekata u prirodnoj sredini, metodom randomizovanih kontrolisanih ispitivanja (randomized controlled trials – RCTs), ovo troje naučnika došlo je do konkretnih, praktično primenljivih zapažanja. Kombinacija ovih uvida sa razumevanjem lokalnog i institucionalnog kon­teksta pruža solidne smernice za razvojne politike i povećava sposobnost međunarodnih razvojnih organizacija i institucija da u postavljenim rokovima zabeleže vidljiv učinak u ublažavanju globalnog siromaštva.

Vrh strane
Vrh strane