Otkupom starog srebrnog novca do novih kovanica od 50 dinara

Pregledni naučni članak
Autor: Svetlana Pantelić
doi: 10.5937/bankarstvo2001067P
Ključne reči: 50 dinara, srebrni novac, kovanje, ministar finansija, Ministarstvo finansija, Kraljevska kovnica, Kralj Aleksandar I, grb, Kraljevina Jugoslavija
JEL: N14

SCINDEX

Rezime: Zakon o kovanju srebrnog novca, donet 14.8.1932. godine, precizno je određivao količinu, tehničke parametre i izgled buduće kovanice od 50 dinara. Kako bi se obezbedilo 190 tona potrebnog srebra za kovanje ovog novca, ministar finansija i Ministarstvo finansija bili su prinuđeni da u kratkom periodu izdaju tri rešenja koja su se odnosila na cenu i listu srpskih i stranih predratnih kovanica od srebra predviđenih za otkup. U Kraljevskoj kovnici u Londonu, iskovano je 5,5 miliona komada ovog srebrnjaka, a isto toliko je iskovano i u Kovnici AD u Beogradu. Graver aversa je Ričard Plaht (Richard Placht), a reversa Jozef Princ (Josef Prinz). Težina kovanice je 23g, sa prečni­kom od 36mm. Na aversu je profil kralja Jugoslavije, Aleksandra I, kao i godina 1932. Na reversu je grb Kraljevine Jugoslavije i njegova nominalna vrednost. Po obodu je utisnut natpis: „Bog čuva Jugoslaviju“. Kovanica je puštena u opticaj 23.1.1933. godine, a povlačena u periodu od 16.8.1939. do 16.2.1940. godine.

Vrh strane
Vrh strane