Časopis Bankarstvo broj 1-2020.

 

 

 

 

 

Ceo broj možete prelistati ispod:

Radovi

 • Digitalizacija 24/7 kao odgovor na turbulentna vremena

  Uvodnik
  Autor: Vladimir Vasić

  PDF verzija Više
 • Valutni odbor, monetarna regulacija i makroprudenciona regulacija u Bosni i Hercegovini

  Originalni naučni rad
  Autor: Dragan Jović
  doi: 10.5937/bankarstvo2001008J
  Ključne reči: monetarna politika, valutni odbor, obavezna rezerva, indeks monetarnih kretanja, negativna naknada
  JEL: E42, E52, E58, G28

  PDF verzija Više
 • Istraživanje strukture kapitala građevinskog sektora Republike Srpske

  Originalni naučni rad
  Autor: Almir Alihodžić
  doi: 10.5937/bankarstvo2001037A
  Ključne reči: leveridž, struktura duga, akcijski kapital, regresiona analiza
  JEL: G31, G32, L74

  PDF verzija Više
 • Otkupom starog srebrnog novca do novih kovanica od 50 dinara

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  doi: 10.5937/bankarstvo2001067P
  Ključne reči: 50 dinara, srebrni novac, kovanje, ministar finansija, Ministarstvo finansija, Kraljevska kovnica, Kralj Aleksandar I, grb, Kraljevina Jugoslavija
  JEL: N14

  PDF verzija Više
 • Razvojna ekonomija u borbi protiv siromaštva

  Pregledni naučni članak
  Autor: Zlata Lukić
  doi: 10.5937/bankarstvo2001075L
  Ključne reči: Abidžit Banerdži, Ester Diflo, Majkl Kremer, Nobelova nagrada, razvojna ekonomija, siromaštvo, Ujedinjene nacije, Svetska banka, održivi razvoj, eksperimentalni pristup, obrazovanje
  JEL: O10, O12, I38

  PDF verzija Više
 • Beogradska berza

  Barometar

  PDF verzija Više
 • Uputstvo za autore

  PDF verzija Više
Vrh strane
Vrh strane