Časopis Bankarstvo broj 1-2019.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • VIDLJIVOST SRPSKIH BANAKA U ORGANSKIM REZULTATIMA PRETRAGE - ZAJEDNIČKI PROBLEMI I PROPUŠTENE PRILIKE

  Originalni naučni rad
  Autor: Nataša Krstić, Milan Gajić
  JEL: G20, L86
  Ključne reči: banke; internet pretraživači; optimizacija vebsajta na internet pretraživačima (SEO); Google; Srbija
  doi: 10.5937/bankarstvo1901012K

  Više
 • NEODRŽIVOST KONCEPTA KRIPTOVALUTA BAZIRANIH NA PROOF-OF-WORK ALGORITMU

  Pregledni naučni članak
  Autor: Violeta Todorović, Nenad Tomić
  JEL: E42, L17, O33, P18
  Ključne reči: kriptovalute, PoW algoritam, Bitcoin, rudarenje, tržišni poremećaji, potrošnja energije, neodrživost modela
  doi: 10.5937/bankarstvo1901046T

  Više
 • ZLATNIK KRALJA ALEKSANDRA I KARAĐORĐEVIĆA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: N14
  Ključne reči: zlatnik, 20 dinara, kralj, Aleksandar I Karađorđević, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, 1925. godina, 1927. g. comodina, 1931. godina, državna Pariska kovnica
  doi: 10.5937/bankarstvo1901064P

  Više
 • DJU DILIDŽENS MISIJA

  Stručni članak
  Autor: Radmila Gaćeša
  JEL: G34, M41
  Ključne reči: globalizacija, misija, analiza poslovanja, nalogodavac, nosilac, soba za podatke, procedure
  doi: 10.5937/bankarstvo1901072G

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane