TRADICIONALNI I NOVI POSLOVNI MODELI U BANKARSKOJ INDUSTRIJI

Stručni članak
Autor: Sead Jatić, Milena Ilić
JEL: F60, G21, M20, O30
Ključne reči: poslovni modeli, banke, finansijska tržišta, strategije
doi: 10.5937/bankarstvo1801106J
SCINDEX

Rezime: Poslovanje današnjih finansijskih tržišta se ne može zamisliti bez postojanja banaka, kao osnovnih posrednika u obavljanju velikog broja finansijskih aktivnosti. Odnosi koje banke uspostavljaju sa svojim klijentima zasnivaju se na razmeni finansijskih sredstava i informacija, najčešće na duži vremenski rok, radi ostvarivanja brojnih zajedničkih ciljeva. Tokom prethodnih decenija banke su napredovale, usavršavale svoje poslovanje, kako bi bile u mogućnosti da svojim klijentima ponude vrhunske usluge. Veliki deo njihovog poslovanja zasnovan je na inovacijama, ali i specifičnim strategijama koje su se pokazale kao manje ili više uspešne.

Vrh strane
Vrh strane