AMERIKANKA

Pregledni naučni članak
Autor: Svetlana Pantelić
JEL: E42, N14
Ključne reči: 10 dinara; Narodna banka Srba, Hrvata i Slovenaca; Američka kompanija za banknote; Njujork; Amerikanka; opticaj.
doi: 10.5937/bankarstvo1801098P
SCINDEX

Rezime: Posle I svetskog rata prva novčanica novoosnovane Narodne banke Srba, Hrvata i Slovenaca, od 10 dinara, izrađena je u Američkoj kompaniji za banknote (American Banknote Company) iz Njujorka. Izrađeno je ukupno 50 miliona komada ovih novčanica u 50 serija po milion komada. Plaćeno je 750.000 dolara što je tada iznosilo 33.750.000 dinara. Novčanica nosi datum 1. novembar 1920, a puštena je u opticaj 5. avgusta 1922. godine. Povlačenje iz opticaja započelo je jula 1932. godine. Svojstvo zakonskog sredstva plaćanja izgubila je 18. jula 1935. godine. Numizmatičari su je nazvali Amerikanka zbog njenog izgleda jer je urađena po ugledu na dolar u plavoj boji sa više nijansi.

Vrh strane
Vrh strane