Časopis Bankarstvo broj 1-2018.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • MAKROEKONOMSKI EFEKTI MONETARNE TRANSMISIJE U SRBIJI: SVAR PRISTUP

  Originalni naučni rad
  Autor: Nemanja Lojanica
  JEL: E32, E52
  Ključne reči: monetarna politika, kanali transmisije, Republika Srbija, SVAR
  doi: 10.5937/bankarstvo1801014L

  Više
 • UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZIKOM U ISLAMSKOM BANKARSTVU

  Originalni naučni rad
  Autor: Ahmedin Lekpek
  JEL: G21, G32
  Ključne reči: islam, bankarstvo, kreditni rizik, Bazelski standardi, neperformansni zajmovi, faktori kreditnog rizika
  doi: 10.5937/bankarstvo1801032L

  Više
 • ALTERNATIVNE MERE I DEKOMPOZICIJA PERFORMANSI PORTFOLIJA I INVESTICIONIH FONDOVA

  Originalni naučni rad
  Autor: Miljan Leković
  JEL: G11, G23
  doi: 10.5937/bankarstvo1801052L

  Više
 • SAVREMENA ULOGA I ZNAČAJ PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA U SEKTORU BANKARSTVA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Slađana Sredojević
  JEL: I21, J24
  Ključne reči: kontinuirani profesionalni razvoj, doživotno učenje, profesionalne kvalifikacije, standardi, sektor finansijskih usluga, obrazovanje, nacionalni okvir kvalifikacija
  doi: 10.5937/bankarstvo1801082S

  Više
 • AMERIKANKA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: E42, N14
  Ključne reči: 10 dinara; Narodna banka Srba, Hrvata i Slovenaca; Američka kompanija za banknote; Njujork; Amerikanka; opticaj.
  doi: 10.5937/bankarstvo1801098P

  Više
 • TRADICIONALNI I NOVI POSLOVNI MODELI U BANKARSKOJ INDUSTRIJI

  Stručni članak
  Autor: Sead Jatić, Milena Ilić
  JEL: F60, G21, M20, O30
  Ključne reči: poslovni modeli, banke, finansijska tržišta, strategije
  doi: 10.5937/bankarstvo1801106J

  Više
 • KOMPLAJANS FUNKCIJA - STATUS I PERSPEKTIVA

  Stručni članak
  Autor: Miloš Tanjević
  JEL: D83, G21, M14
  Ključne reči: komplajans, etika, organizacija, metodologija, kultura
  doi: 10.5937/bankarstvo1801118T

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane