Časopis Bankarstvo broj 9/10-2011.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • SPASAVANJE EVROZONE

  Redakcijska sekcija
  Autor: dr Nataša Kožul

  Više
 • PRIVILEGOVANA AGRARNA BANKA U ULOZI LIKVIDACIONE BANKE

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Dragana Gnjatović
  Ključne reči: zemljoradnički dugovi, otpis dugova, likvidaciona banka

  Više
 • REFORMA MEĐUNARODNOG MONETARNOG SISTEMA

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Radovan Kovačević
  Ključne reči: Međunarodni monetarni sistem, dolar, evro, BRIKS zemlje, ekonomska kriza, devizne rezerve, reforma

  Više
 • EVROPSKA MONETARNA UNIJA I SRBIJA

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Ljiljana Lučić
  Ključne reči: EMU, Ugovor o funkcionisanju EU, kriterijumi konvergencije, ekonomska konvergencija, pravna konvergencija, Zakon o NBS, finansiranje kratkoročnih budžetskih neravnoteža, deficitarno finansiranje

  Više
 • TVORAC EVRA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  Ključne reči: Nobelova nagrada, ekonomija, evro, devizni kurs, valutna područja, monetarna politika, fiskalna politika, Mandel-Flemingov model, Mandel-Tobinov efekat, inflacija, platni bilans

  Više
 • TEHNIČKA ANALIZA I TRŽIŠTE AKCIJA U BOSNI I HERCEGOVINI

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Dragan Jović

  Više
 • SPREGA DRŽAVE I AKCIONARSKIH BANAKA U SRBIJI DO DRUGOG SVETSKOG RATA - PRIMER IZVOZNE BANKE AD (I DEO)

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Vesna Aleksić
  Ključne reči: spoljna trgovina, bankarstvo, Austro-Ugarska, carinski rat, izvoz

  Više
 • NOVAC DESPOTA STEFANA LAZAREVIĆA (1402-1427)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  Ključne reči: despot Stefan Lazarević, Kruševac, Beograd, reformator, pisac, privrednik, monetarna politika, falsifikati, trgovci, Novo Brdo

  Više
 • PRIPREME G20 ZA SAMIT U KANU

  Prevod

  Više
 • BAZEL III: NOVI PRISTISCI I STARE DEBATE - IZAZOVI ZA SUPERVIZORE, MENADŽERE RIZIKA I REVIZORE

  Prevod
  Autor: Jaime Caruana

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 25: BAZEL III - IZMENJENI KONCEPT KAPITALA (2)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  Ključne reči: rizik, kapital, rizikom ponderisana aktiva, banka

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
 • IZDANJA JUGOSLOVENSKOG PREGLEDA U SARADNJI SA UBS

  Više
 • UPUTSTVO ZA AUTORE

  Više
Vrh strane
Vrh strane