Časopis Bankarstvo broj 9/10-2010.

 • PROJEKAT DR VELIZARA JANKOVIĆA O OSNIVANJU DRŽAVNE ZEMLJORADNIČKE BANKE

  Stručni prilozi
  Autor: Prof. dr Dragana Gnjatović
  Ključne reči: Direkcija za poljoprivredni kredit, mesne i oblasne zadruge, Kraljevina SHS

  Više
 • USKO BANKARSTVO

  Stručni prilozi
  Autor: Dragoslav Vuković
  Ključne reči: usko bankarstvo, "suviše velika da bi propala", banka od značaja za finansijski sistem, prudencijalna regulativa, aktivnosti G20, bail-out, bail-in

  Više
 • FAKTORING U SRBIJI - RACIONALNO PONAŠANJE U NESTABILNOM OKRUŽENJU

  Stručni prilozi
  Autor: Zlatija Jelenković, Ivona Milić
  Ključne reči: faktoring, faktorabilnost, moralni hazard, moć kupca, transakcioni trošak, oligopsoni, nelikvidnost

  Više
 • UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZIKOM I SPREČAVANJE PREVARA U INTERNET BANKARSTVU

  Stručni prilozi
  Autor: dr Bojan S. Đorđević, Mira R. Đorđević
  Ključne reči: operativni rizik, Internet bankarstvo, sajber kriminal, fišing, pljačka

  Više
 • BAZEL III: PREMA SIGURNIJEM FINANSIJSKOM SISTEMU

  Aktuelno:
  Autor: Jaime Caruana

  Više
 • GRUPA GUVERNERA I ŠEFOVA SUPERVIZIJE OBJAVLJUJE VIŠE GLOBALNE MINIMALNE KAPITALNE STANDARDE - 12. SEPTEMBAR 2010. GODINE

  Aktuelno

  Više
 • ODGOVOR BAZELSKOG KOMITETA NA FINANSIJSKU KRIZU: IZVEŠTAJ UPUĆEN G20, IZVRŠNI REZIME, OKTOBAR 2010. GODINE

  Aktuelno

  Više
 • KOMINIKE SA SASTANKA MINISTARA FINANSIJA I GUVERNERA CENTRALNIH BANAKA G20, GYEONGJU, JUŽNA KOREJA, 23. OKTOBAR 2010.

  Aktuelno

  Više
 • PUTOVANJE NOVCA

  Iz prošlosti
  Autor: Ljera Desimirović

  Više
 • 35 GODINA ACI SERBIA

  Aktuelno

  Više
 • SIBOS, AMSTERDAM, 25-29. OKTOBAR 2010. GODINE

  Aktuelno

  Više
 • NOVAC KRALJA STEFANA UROŠA III DEČANSKOG (1321-1331)

  Istorija iskovana novcem

  Više
 • ROBERT AUMAN I TOMAS ŠELING (2005.)

  Nobelove zvezde

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 19: BAZEL II - VISOKI PRINCIPI ZA PREKOGRANIČNU PRIMENU NOVOG SPORAZUMA

  Ekoleks
  Autor: dr Vesna Matić

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Izlog

  Više
Vrh strane
Vrh strane