Časopis Bankarstvo broj 9/10-2008.

U ovom broju

Uvodnik

Aktuelno

Konferencija za novinare Brisel, 1 oktobar 2008. godine

Radovi

 • FINANSIJSKI SISTEM: AMORTIZER ILI POJAČIVAČ ŠOKA?

  Naš izbor
  Autor: Franklin Allen, Elena Carleti

  Više
 • DONOSIOCI POLITIKE BACAJU POGLED NA "ŠVEDSKI MODEL"

  Iz stranih medija

  Više
 • PRVI NOVČANI ZAVOD U KRALJEVINI SRBA, HRVATA I SLOVENACA NAKON PRVOG SVETSKOG RATA

  Iz prošlosti

  Više
 • NEVEROVATNA NAIVNOST

  Iz stranih medija

  Više
 • "SUBPRIME" KRIZA PROMENILA FINANSIJSKI SVET

  Govori
  Autor: Manfred Vibogen

  Više
 • FINANSIJSKI DERIVATI ANTE PORTAS?

  Svet finansija
  Autor: Edo Iglič

  Više
 • TIPSI - ŠTEDI ZA BUDUĆNOST

  Stranice za članice
  Autor: Metals banka ad Novi Sad

  Više
 • PRAVNE PRETPOSTAVKE EFIKASNOG TRŽIŠTA DUŽNIČKIH HARTIJA OD VREDNOSTI I ULOGA BANAKA - II DEO

  Naš izbor
  Autor: mr Tatjana Jovanić
  Ključne reči: dužničke hartije od vrednosti, korporativne obveznice, municipalne obveznice, komercijalni zapisi, emisija, distribucija, finansijsko tržište, finansijski instrumenti

  Više
 • ENGLESKO SRPSKI REČNIK POSLOVNOG SLENGA

  Igra reči

  Više
 • PRAVNA PRIRODA UPISA DIREKTORA KAO STATUTARNOG ZASTUPNIKA U REGISTAR - RAZLIKA IZMEĐU OVLAŠĆENJA ZA ZASTUPANJE U PARNICI I ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA

  Sudska praksa
  Autor: Emica Zdravković

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 8 - ZAKONSKI RIZIK

  Ekoleks
  Autor: dr Vesna Matić

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Izlog

  Više
Vrh strane
Vrh strane