Časopis Bankarstvo broj 9-10 2006.

U ovom broju

Aktuelno

Nakon trogodišnjeg rada na reviziji važećih Jendoobraznih pravila i običaja za dokumentarne akreditive Komisija za bankarsku tehniku i praksu MTK iz Pariza usvojila je revidiran tekst čija primena počinje od 1. jula iduće godine.

Radovi

 • ZAŠTITI IZVOZNIKA UMANJENJEM RIZIKA OD NEIZVRŠENJA KOD IZVOZNIH POSLOVA

  Banke i spoljna trgovina
  Autor: Dragoslav Vuković

  Više
 • OD ARGUSA DO OBAVEŠTAJNOG KREDITNOG ODSEKA

  Iz prošlosti

  Više
 • KORPORACIONO UPRAVLJANJE I MODELI KORPORACIONOG UPRAVLJANJA

  Prilozi saradnika
  Autor: dr Marija Čolak Mihalik

  Više
 • BANKARSKO TRŽIŠTE CRNE GORE U 2005. GODINI - KONSOLIDACIJA, PRIVATIZACIJA, KONCENTRACIJA

  Prilozi saradnika
  Autor: mr oecc Aleksandar Radulović

  Više
 • DA LI JE IZDAVANJE BANKARSKE GARANCIJE NA OSNOVU ROBNE FAKTURE ZAKONSKI ISPRAVAN POSTUPAK?

  Pitanja i odgovori
  Autor: Svetlana Magdelinić

  Više
 • BALANSIRANJE EVROPSKIH BANKARA

  Prevod
  Autor: Zagorka Pavlović

  Više
 • SAVREMENI INSTRUMENTI FINANSIRANJA – LIZING

  Ekoleks
  Autor: mr Vesna Matić

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Izlog

  Više
Vrh strane
Vrh strane