STABILNOST BANKARSKOG SEKTORA U EMU

Pregledni naučni članak
Autor: dr Dragana Marković, mr Srđan Furtula
Ključne reči: finansijski sistem, bankarski sektor, prudenciona supervizija, Evropska monetarna unija, Evropska centralna banka

Rezime: Nakon formiranja EMU, postalo je očigledno da su regulatorni okviri EU, bazirani na nacionalnim i nekoordinisanim sistemima, neadekvatni za potrebe jedinstvenog finansijskog sistema. Ključni problem je bio u različitoj implementaciji direktiva i regulativa EU. I pored toga što je obezbeđenje i održavanje finansijske stabilnosti u nadležnosti svih tržišnih učesnika, koji procenjuju razne rizike i moraju prihvatiti posledice svojih transakcija, sistemski rizici nisu pod njihovom kontrolom i izborom. ECB mora upravljati svim potencijalnim negativnim šokovima i krizama preko redovnog praćenja i procene finansijske stabilnosti, finansijske regulacije i supervizije i brojnih mera za upravljanje krizama, na nivou EMU i na nivou nacionalnih kompetencija i organa EU.

Vrh strane
Vrh strane