DOPRINOS RAZVOJU ANALIZE SELEKTIVNIH UZORAKA I DISKRETNIH IZBORA

Pregledni naučni članak
Autor: Svetlana Pantelić
Ključne reči: Nobelova nagrada, ekonomija, analiza, selektivni uzorci, diskretni izbori, javni programi, tržište rada, nezaposlenost, mikropodaci, ekonometrika, makroekonometrija, životna sredina

Džejms Hekman i Danijel Mekfaden - Nobelova nagrada za 2000.

Vrh strane
Vrh strane