Časopis Bankarstvo broj 7/8-2011.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • O MORATORIJUMU ZEMLJORADNIČKIH DUGOVA - HRONOLOGIJA JEDNOG DUGOTRAJNOG PROVIZORIJUMA

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Dragana Gnjatović
  Ključne reči: zemljoradnički dugovi, moratorijum, Kraljevina Jugoslavija

  Više
 • KVALITET USLUGA U BANKARSTVU: NESAGLASNOSTI, ODREDNICE I ISTRAŽIVAČKE TEHNIKE ZA UNAPREĐENJE KVALITETA

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Predrag Radojević, mr Darko Marjanović
  Ključne reči: kvalitet usluga, odrednice kvaliteta, bankarstvo, konkurencija, istraživačke tehnike

  Više
 • FUND TRANSFER PRICING - SAVREMEN KONCEPT ZA UTVRDJIVANJE PROFITABILNOSTI POSLOVNIH SEKTORA BANKE

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Aleksandra Biorac
  Ključne reči: fund transfer pricing, FTP stopa, spred, svop kriva prinosa, kamatni rizik

  Više
 • STABILNOST BANKARSKOG SEKTORA U EMU

  Pregledni naučni članak
  Autor: dr Dragana Marković, mr Srđan Furtula
  Ključne reči: finansijski sistem, bankarski sektor, prudenciona supervizija, Evropska monetarna unija, Evropska centralna banka

  Više
 • BRENDIRANJE I KORPORATIVNA KULTURA

  Originalni naučni rad
  Autor: Roger Claessens
  Ključne reči: obećanje, izvrsnost, slika, percepcija, reputacija, brend, prepoznavanje, asocijacija, boje, fraze, korporativna kultura, uključivanje, disciplina, individualna odgovornost, inicijativa, izbegavanje troškova, kvalitet upravljanja, kvalitet usluge, finansijska stabilnost, korporativna komunikacija, stav

  Više
 • VIZIJA I MISIJA JEDNOG NAUČNIKA - DR KOSTA STOJANOVIĆ (1867 - 1921)

  Pregledni naučni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  Ključne reči: strategija privrednog razvoja, ekonomska emancipacija Srbije, restrukturiranje privrede, Carinski rat

  Više
 • NOVAC KNEZA LAZARA (1371-1389)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  Ključne reči: knez Lazar, kovanice, Novo Brdo, falsifikati, Kosovski boj, sultan Murat, kneginja Milica, Ljubostinja, sultan Bajazit

  Više
 • DOPRINOS RAZVOJU ANALIZE SELEKTIVNIH UZORAKA I DISKRETNIH IZBORA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  Ključne reči: Nobelova nagrada, ekonomija, analiza, selektivni uzorci, diskretni izbori, javni programi, tržište rada, nezaposlenost, mikropodaci, ekonometrika, makroekonometrija, životna sredina

  Više
 • REFORMA REGULATIVE - PREOSTALI IZAZOVI

  Prevod
  Autor: Jaime Caruana

  Više
 • ANALIZA ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATNOM PROMETU

  Stručni članak
  Autor: Svetlana Negovan

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 24: BAZEL III - IZMENJENI KONCEPT KAPITALA (1)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  Ključne reči: kapital, rizikom ponderisana aktiva, banka

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
 • IZDANJA JUGOSLOVENSKOG PREGLEDA U SARADNJI SA UBS

  Više
 • UPUTSTVO ZA AUTORE

  Više
Vrh strane
Vrh strane