Časopis Bankarstvo broj 7/8-2010.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • POLJOPRIVREDNI KREDIT U VREME STVARANJAKRALJEVINE SHS NA PODRUČJU VAŽENJA AUSTRO-UGARSKIH ZAKONA

  Stručni prilozi
  Autor: Prof. dr Dragana Gnjatović

  Više
 • ZAŠTITNE KLAUZULE U ARANŽMANIMA ZA PLASMAN OBVEZNICA

  Stručni prilozi
  Autor: Dragoslav Vuković
  Ključne reči: emisija obveznica, banke pokrovitelji, računovodstveni standardi, zaštitne klauzule.

  Više
 • MOGUĆNOSTI PRIMENE DEJTA MAJNING PROCESA U BANKARSTVU

  Stručni prilozi
  Autor: mr Saša Raletić, mr Predrag Radojević
  Ključne reči: dejta majning, bankarstvo, marketing, unapređenje prodaje, upravljanje rizikom, poslovno odlučivanje

  Više
 • POJAM I SUŠTINA RAZVOJNIH BANAKA

  Stručni prilozi
  Autor: Radmila Gaćeša
  Ključne reči: banka, razvoj, međunarodne razvojne banke, principi finansiranja

  Više
 • SISTEMSKI RIZIK: KAKO SE NOSITI S NJIM?

  Aktuelno
  Autor: Jaime Caruana

  Više
 • NOVAC KRALJA STEFANA VLADISLAVA II (1316, 1321-1324)

  Istorija iskovana novcem

  Više
 • KAMATA KAO FAKTOR NOVČANE ŠTEDNJE

  Vreme prošlo, vreme sadašnje
  Autor: dr Davor Pojatina

  Više
 • EDMUND FELPS (2006.)

  Nobelove zvezde

  Više
 • POREZ NA PRIHOD OD KAPITALA PO OSNOVU KAMATE NA ŠTEDNJU GRAĐANA

  Pitanja i odgovori
  Autor: Slavica Kovačević

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 18: BAZEL II - SEKJURITIZOVANE IZLOŽENOSTI

  Ekoleks
  Autor: dr Vesna Matić

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Izlog

  Više
 • DEKLARACIJA SA SAMITA G20, 26. I 27. JUNA 2010. GODINE U TORONTU

  Dodatak

  Više
Vrh strane
Vrh strane