Časopis Bankarstvo broj 7/8-2009.

U ovom broju

Uvodnik

srpski
english

Aktuelno

 • Roger Claessens
  IDEJE I INICIJATIVE OD KADA SE DOGODIO KOLAPS LEHMAN BROTHERS KOMPANIJE

  Rezime: Prva reakcija na finansijsku krizu decenije jeste da se pojačaju pravila supervizije, regulativa i zakoni. Neke ideju su dobrodošle, druge su diskutabilnije. Neka su pitanja pokrenule vlade, druga institucije poput BIS, Banke za međunarodna poravnanja u Bazelu, neka od centralnih banaka, ili od svetskih organizacija, a da i ne pominjemo brojne organe supervizije. Ovaj članak ima za cilj da uvede nešto reda u sve ovo za potrebe nekih budućih studija.

  Smatram da sve dok investitori budu zahtevali dvocifrenu zaradu na svoje investicije, taj izazov će zahtevati i nepotrebno ulaženje u rizik. Regulativa neće to korigovati. Samo će sprečavati ponovno događanje istog u bliskoj budućnosti.

  Ključne reči:bankrotstvo, investiciona banka, likvidnost, solventnost, garancija, kapitalizacija, merdžeri, razdvajanja, kratka prodaja, derivati, stresno testiranje, kamatna stopa, oporezivanje, monetarni fond, supervizija, finansijski centri, trezor, računovodstvena pravila, agencije za kreditni rejting

Radovi

 • OD KONFERENCIJE PREKO SAVEZA DO UDRUŽENJA BANAKA (PERIOD NASTAJANJA UDRUŽENJA BANAKA OD 1954. DO 1959. GODINE)

  Iz prošlosti

  Više
 • PROIZVODI FINANSIJSKOG INŽENJERINGA

  Ključne reči: finansijski inženjering, obveznice bez kupona, visokoprinosne obveznice, sekjuritizacija aktive, hartije od vrednosti pokrivene akivom, finansijski derivati

  Više
 • DIRECT DEBIT

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 12: BAZELSKI SPORAZUM II

  Više
 • IZDANJA UBS

  Više
Vrh strane
Vrh strane