STOPA OBAVEZNE REZERVE KAO INSTRUMENT MONETARNE POLITIKE

Prilozi saradnika
Autor: Mirjana Palić, Nikola Tasić
Ključne reči: Obavezna rezerva, krediti, spoljni dug, inflacija

Rezime: Ovaj rad ispituje makroekonomske implikacije korišćenja obavezne rezerve kao instrumenta monetarnog regulisanja. Rezultati analize upućuju da se obavezna rezerva nije pokazala kao efikasan instrument. Do ovog zaključka dolazimo jer prosečna stopa obavezne rezerve nema očekivan uticaja na kreditnu aktivnost poslovnih banaka. Takođe, prosečna stopa obavezne rezerve povećava privatni spoljni dug, dok uticaj na obaveze prema inostranstvu nije statistički značajan. Za razliku od obavezne rezerve, 2W repo stopa NBS statistički značajno smanjuje privatni spoljni dug. Inflaciju određuju promene deviznog kursa, a direktan uticaj obavezne rezerve i referentne kamatne stope nije potvrđen.

Vrh strane
Vrh strane