MODEL ISLAMSKOG BANKARSTVA: SPECIFIKUMI I RAZVOJNA OGRANIČENOST

Prilozi saradnika
Autor: Bojan Antić
Ključne reči: Islamsko bankarstvo, istorijski razvoj, islamski principi, bankarska organizacija, bankarske operacije

Rezime: Model islamskog bankarstva, čiji teorijski i praktični razvoj hronološki pripada periodu nakon II Svetskog rata, sa pravom se može smatrati fenomenom utemeljenim na principima umnogome različitim u odnosu na preovlađujući model bankarskog organizovanja i poslovanja širom sveta. Upravo stoga, proučavanje i poznavanje ključnih istorijsko-razvojnih, organizacionih i operativnih dimenzija ovog bankarskog modela nužno je i poželjno radi njegovog što sveobuhvatnijeg razumevanja kao i usled sve naglašenije operativne prisutnosti širom sveta, ali i identifikacije specifičnosti i razvojne ograničenosti.

Vrh strane
Vrh strane