Časopis Bankarstvo broj 7/8-2007.

U ovom broju

Uvodnik

Aktuelno

Govor na okruglom stolu sa predstavnicima Vlade Srbije - 03.07.2007. godine

Radovi

 • MENADŽMENT RIZIKA U SLUŽBI INVESTIRANJA

  Naš izbor
  Autor: dr Goran Anđelić
  Ključne reči: menadžment rizika, rizik investiranja, investiranje, averzija rizika, funkcija korisnosti, kongruentnost investiranja i rizika

  Više
 • PRED ODLUKOM HAŠKOG SUDA

  Iz prošlosti

  Više
 • KOMPATIBILNOST NARODNE BANKE SRBIJE SA EVROPSKOM CENTRALNOM BANKOM

  Prilozi saradnika
  Autor: Srđan Furtula
  Ključne reči: Evropska monetarna unija, Evropska centralna banka, Narodna banka Srbije, Monetarna politika, Instrumenti monetarnog regulisanja

  Više
 • SISTEMI VELIKIH PLAĆANJA U SVETSKOJ BANKARSKOJ INDUSTRIJI

  Svet knjige
  Autor: mr Siniša Rankov

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Izlog

  Više
 • VISINA POTRAŽIVANJA BANKE PREMA KORISNIKU KREDITA KOJI SPADA U OBAVEZE PREMA POVERIOCIMA PARISKOG I LONDONSKOG KLUBA

  Sudska praksa
  Autor: Emica Zdravković

  Više
 • KARAKTERISTIKER MODERNE REVIZIJE U BANKAMA

  Bankarska praksa
  Autor: mr Mile Stanišić

  Više
 • OPASNA IGRA PO RAZAPETOJ ŽICI

  Prevod
  Autor: Zagorka Pavlović

  Više
 • BANKARSKI RIZIK

  Ekoleks
  Autor: mr Vesna Matić

  Više
Vrh strane
Vrh strane