Časopis Bankarstvo broj 7/8-2006.

U ovom broju

Aktuelno

Rezime: Stil korporacijskog upravljanja umnogome utiče na stepen zastupljenosti društvene odgovornosti korporacije u datom okruženju. Ipak, u savremenim uslovima poslovanja, razlike između tržišno orijentisanog (SAD), stejkholderski orijentisanog (Evropa) i državno orijentisanog (Azija) stila korporacijskog upravljanja, postaju sve manje. Razlog je postojanje međusobne zavisnosti svih aktera u društvu koji obavljajući svoju redovnu delatnost, učestvuju u razvoju društva na nacionalnom ili globalnom nivou i na taj način istovremeno postaju i nosioci društvene odgovornosti. Visoki stepen međuzavisnosti naročito je izražen između korporacija i društva: korporacije ne mogu ekonomski prosperirati ukoliko se društvo u kojem posluju nalazi u ekonomskoj recesiji. Primena korporacijske društvene odgovornosti jača vezu između korporacija i društva i doprinosi opštem prosperitetu.

Ključne reči: Društvena odgovornost korporacije; korporacijsko upravljanje; održivi razvoj; ekonomske, društvene i ekološke performanse korporacije

Radovi

 • TABLA I OLOVKA

  Iz prošlosti

  Više
 • RAZVOJ FINANSIJSKIH TRŽIŠTA I MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA

  Prilozi saradnika
  Autor: Milan Vujović

  Više
 • ULOGA ODBORA ZA REVIZIJU U BANKAMA

  Prilozi saradnika
  Autor: mr Mile Stanišić
  Ključne reči: odbor za reviziju, dužnosti odbora za reviziju, profil članova odbora za reviziju, nezavisnost, komunikacija odbora za reviziju sa drugima, ocenjivanje interne revizije, pravilnik odbora za reviziju

  Više
 • DA LI IZDAVANJE MENICE BEZ POKRIĆA PREDSTAVLJA KRIVIČNO DELO?

  Pitanja i odgovori
  Autor: Emica Zdravković

  Više
 • ULAZAK STRANIH BANAKA U ZEMLJE U TRANZICIJI

  Naš izbor
  Autor: dr Dušan Mešić

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Izlog

  Više
 • DR KOSTA CUKIĆ – ŽIVOT SATKAN OD VIZIJA (1826–1879.)

  Autor: mr Vesna Matić

  Više
 • ŠESTA REVIZIJA JEDNOOBRAZNIH PRAVILA I OBIČAJA ZA DOKUMENTARNE AKREDITIVE

  Bankarska praksa
  Autor: Cvijeta Anđelković

  Više
 • SAVREMENI INSTRUMENTI FINANSIRANJA – LIZING

  Ekoleks
  Autor: mr Vesna Matić

  Više
Vrh strane
Vrh strane