UPOREDNA ANALIZA POSLOVANJA BEOGRADSKE, ZAGREBAČKE I VARŠAVSKE BERZE

Originalni naučni rad
Autor: dr Milena Jakšić, Jelena Purić
JEL: E44, G15, O16
Ključne reči: Beogradska berza, Zagrebačka berza, Varšavska berza, BELEX15, CROBEX10, WIG30
doi: 10.5937/bankarstvo1406086J
SCINDEX

Ovaj rad je deo interdisciplinarnog istraživačkog Projekta (broj 41010), koji finansira Ministarstvo nauke Republike Srbije

Vrh strane
Vrh strane