NAJSTARIJE NOVČANICE PRIVILEGOVANE NARODNE BANKE KRALJEVINE SRBIJE

Pregledni naučni članak
Autor: Svetlana Pantelić
JEL: E42, N23
Ključne reči: 100 dinara, 50 dinara, 10 dinara, 1884. godina, 1885. godina, Privilegovana narodna banka Kraljevine Srbije, privremena novčanica, Belgijska narodna banka
doi: 10.5937/bankarstvo1406146P
SCINDEX

Rezime: Prve papirnate novčanice Privilegovane narodne banke: 100 dinara u zlatu, 50 dinara u zlatu i 10 dinara u srebru puštene su u promet u 1884. i 1885. godini. Banknota od 100 dinara puštena je u promet 2. jula 1884. godine kada je sa radom počela i Privilegovana narodna banka Kraljevine Srbije. Novčanice, naročito od 100 i 50 dinara, emitovane su kao privremene uz veliku pomoć Belgijske narodne banke. Kako su u Srbiji do tada u opticaju bile samo kovanice, papirnate novčanice od 100 i 50 dinara primljene su sa nepoverenjem i u dužem periodu bilo je problema u njihovom korišćenju. Najkraći vek upotrebe bio je kod novčanice od 50 dinara zbog njene nekvalitetne izrade i lakog falsifikovanja.

Vrh strane
Vrh strane