LOJD ŠEPLI, NOBELOVA NAGRADA ZA 2012. - TEORIJA STABILNIH RASPOREDA

Pregledni naučni članak
Autor: Svetlana Pantelić
JEL: B31, C71, C78
Ključne reči: Švedska Kraljevska akademija, 2012. godina, Nobelova nagrada za ekonomiju, Lojd Šepli, Elvin Rot, teorija stabilnih raspodela, istraživanje, praktičan dizajn, teorija igara, UCLA, Prinston univerzitet, RAND
doi: 10.5937/bankarstvo1406112P
SCINDEX

Rezime: Švedska Kraljevska akademija nauka dodelila je 2012. godine Nobelovu nagradu za ekonomiju Lojdu Šepliju i Elvinu Rotu za teoriju stabilnih raspodela i praksu tržišnog dizajna. Ova dvojica američkih istraživača radila su nezavisno jedan od drugog kombinujući osnovnu teoriju i empirijska istraživanja, i uz eksperimente i praktičan dizajn doprineli su izuzetnom razvoju polja istraživanja i unapredili performanse mnogih tržišta. Šepli, rođen 1923. godine u Kembridžu, Masačusets, doktorirao je na Prinston univerzitetu 1953. godine. Dugo godina radio je u RAND-u, a više od trideset godina bio je profesor na UCLA univerzitetu. Objavio je brojne naučne radove sam ili u saradnji sa drugim ekonomistima.

Vrh strane
Vrh strane