IZVOĐENJE PROGNOZE INFLACIJE IZ CENA DRŽAVNIH OBVEZNICA

Originalni naučni rad
Autor: dr Nataša Kožul
JEL: D84, E31, E43, G12
Ključne reči: prinosi državnih obveznica, Fišerova jednačina, CPI, inflacija, gilts vezane za indeks
doi: 10.5937/bankarstvo1406044K
SCINDEX

Rezime: U finansijskom istraživanju i praksi, široko je prihvaćeno da se nominalne kamatne stope, izvedene iz cena raznih finansijskih proizvoda različitih ročnosti sastoje od odgovarajućih realnih kamatnih stopa i inflacije. Mada se srpovodi ekstenzivno istraživanje o odnosima između ove tri varijable, procena njihovih nivoa i dalje je u velikoj meri zasnovana na pregledima industrije i tržišnim podacima. Pošto ta informacija samo ukazuje na tekuća očekivanja u pogledu kretanja kamatne stope i inflacije tokom vremena, određena upozorenja treba imati u vidu kada se tumače te veličine. U SAD i Velikoj Britaniji, gde su tržišta državnih obveznica najveća i najaktivnija, komparativna analiza između konvencionalnih državnih obveznica i obveznica čiji je prinos vezan za inflaciju pruža meru očekivanja inflacije. Međutim pošto takve analize implicitno uzimaju da je investiranje u državne obveznice praktično bez rizika, pitanje je da li su izvedene procene od bilo kakve vrednosti u tekućim ekonomskim uslovima. Dalje, ovaj pristup ne može da se generalizuje na druge zemlje, gde je broj proizvoda kojima se trguje iz kojih se može utvrditi bilo koji odnos između kamatnih stopa i inflacije ograničen i gde važe drugačiji ekonomski odnosi. Ovaj rad ima za cilj da prikaže pregled metodologija koje se koriste za prognoziranje stopa inflacije iz cena državnih obveznica, usmeravajući pažnju na ključne pretpostavke i ograničenja tih pristupa. Cilj je utvrditi njihovu preciznost i time njihovu vrednost kod utvrđivanja realnih prinosa raznih proizvoda vezanih za kamatne stope.

Vrh strane
Vrh strane