G20 KOMINIKE LIDERA, BRIZBEJNSKI SAMIT, 15-16. NOVEMBAR 2014.

Prevod

Lideri G20 na Brizbejnskom samitu 15-16. novembra 2014. godine naglasili su da njihovi prioriteti uključuju podizanje globalnog rasta, otklanjanje nedostataka koji čine da je globalni oporavak spor, neravnomeran i da ne pruža radna mesta koja su potrebna, kao i borbu protiv rizika koji istrajavaju na finansijskim tržištima i usled geopolitičkih tenzija.

Vrh strane
Vrh strane