DOLAR KAO SVETSKA REZERVNA VALUTA

Originalni naučni rad
Autor: Prof. dr Radovan Kovačević
JEL: F31, F32, F42, E52, E58
Ključne reči: dolar, devizne rezerve, rezervna valuta, kapital, hartije od vrednosti, međunarodne finansije, zemlje u razvoju, zemlje u tranziciji, evro, juan
doi: 10.5937/bankarstvo1406016K
SCINDEX

Rad je deo istraživanja na projektu 179065 Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije "Uloga države u novom modelu rasta privrede Srbije".

Vrh strane
Vrh strane