Časopis Bankarstvo broj 6-2012.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • MEĐUNARODNE REZERVE KAO FAKTOR STABILNOSTI U USLOVIMA KRIZE

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Radovan Kovačević
  Ključne reči: međunarodne rezerve, devizne rezerve, ZUR, zemlje sa tržištem u nastajanju, valutna struktura, hartije od vrednosti

  Više
 • ISTORIJSKE ODLIKE BANKARSTVA U SKANDINAVIJI

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Žarko Lazarević
  Ključne reči: bankarstvo, istorija, Skandinavija, ekonomska istorija

  Više
 • PROGNOZIRANJE INFLACIJE - POREĐENJE IZMEĐU KONVENCIONALNE FILIPSOVE KRIVE I NOVO KEJNZIJANSKE FILIPSOVE KRIVE

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Nataša Kožul
  Ključne reči: prognoziranje inflacije, konvencionalne Filipsove krive, Nova Kejnzijanska Filipsova kriva, modeli prognoziranja inflacije, NAIRU, nezaposlenost

  Više
 • SARAFI - PRVI MENJAČI NOVCA U SRBIJI

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Dragana Gnjatović
  Ključne reči: kvarenje novca, devizni kursevi, devizno tržište, sarafi, Kneževina Srbija

  Više
 • U JEDNOJ GODINI TRI NOBELOVE ZVEZDE IZ EKONOMIJE (3)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  Ključne reči: Džon F. Neš, teorija igara, teorija nekooperativnih igara, Fon Nojman, Morgenštern, Kurnoa, Brauerova teorija, Ališa, Blufild, Virdžinija, univerzitet Prinston, M. I. T, Karnegi univerzitet

  Više
 • BEOGRADSKA ZADRUGA I NJENA ULOGA U PRIVREDNOM RAZVOJU SRBIJE KRAJEM XIX I POČETKOM XX VEKA

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Vesna Aleksić
  Ključne reči: trgovina, bankarstvo, osiguranje, akcionarsko društvo, Radikalna stranka, Luka Ćelović

  Više
 • KONSTANCIJE HLOR (293-306)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  Ključne reči: Konstancije Hlor, Dardanija, Gornja Mezija, Nais, Helena, Teodora, Konstantin Veliki, Maksimijan Herkulije, Britanija, Edinburg, kovanice od plemenitih metala, bronzani posrebreni folisi

  Više
 • FINANSIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA

  Prikaz knjige
  Autor: Svetlana Pantelić
  Ključne reči: finansijske institucije, finansijska tržišta, Piter Rouz, Milton Markiz, kreditna kriza

  Više
 • KAKO SE RAČUNOVODSTVENO VREDNUJU HOV KOJE SE DRŽE DO DOSPEĆA

  Stručni članak
  Autor: Marija Mitić
  Ključne reči: HoV koje se drže do dospeća, definicija, kategorizacija, ograničenja, priznavanje, naknadno vrednovanje, amortizaciona vrednost, metod efektivne kamate, efekti naknadnog vrednovanja, obezvređenje, dobici, gubici, reklasifikacija

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 32: BAZEL III - MEĐUNARODNI OKVIR ZA MERENJE IZLOŽENOSTI RIZIKU LIKVIDNOSTI (5)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  Ključne reči: likvidnost, monitoring, rizik, raspoloživa neopterećena aktiva

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane