Časopis Bankarstvo broj 5/6-2011.

 • DRUGI ZADATAK PRIVILEGOVANE AGRARNE BANKE: KREDITIRANJE POLJOPRIVREDNOG ZADRUGARSTVA

  Stručni prilozi
  Autor: Prof. dr Dragana Gnjatović
  Ključne reči: zadružni zajmovi, agrarne zajednice, Privilegovana agrarna banka

  Više
 • HARTIJE OD VREDNOSTI PODRŽANE HIPOTEKOM: USPON I PAD STAMBENOG TRŽIŠTA ZAPADA I IMPLIKACIJE NA SRPSKI SEKTOR

  Stručni prilozi
  Autor: dr Nataša Kožul
  Ključne reči: aktiva, hipoteka, hartija od vrednosti, stanovi

  Više
 • PARISKI I LONDONSKI KLUB

  Stručni prilozi
  Autor: dr Ivan Milenković, dr Dragana Milenković
  JEL: F53
  Ključne reči: Pariski klub, Londonski klub

  Više
 • ZNAČAJ I TRETMAN OPERATIVNIH RIZIKA U BANKARSKOM MENADŽMENTU

  Stručni prilozi
  Autor: mr Olivija Filipovska
  Ključne reči: agregatni rizik, operativni rizik, menadžment, banka, tretman rizika, kapitalni sporazumi, efikasnost

  Više
 • UDRUŽENJE BANAKA BEOGRAD I SRPSKA FINANSIJSKO-POLITIČKA ELITA IZMEĐU DVA SVETSKA RATA

  Stručni prilozi
  Autor: Prof dr Vesna Aleksić
  Ključne reči: Udruženje banaka Beograd, bankarstvo, elite, Narodna banka KJ

  Više
 • JAČANJE EKONOMSKOG UPRAVLJANJA EVROPSKE UNIJE

  EU vesti
  Autor: Viktorija Proskurovska

  Više
 • BAZEL III: MAPA PUTA KA BOLJOJ BANKARSKOJ REGULATIVI I SUPERVIZIJI

  Aktuelno
  Autor: Nout Wellink

  Više
 • KOMINIKE SA SASTANKA MINISTARA FINANSIJA I GUVERNERA CENTRALNIH BANAKA G20, VAŠINGTON, 14-15 APRIL 2011. GODINE

  Aktuelno

  Više
 • FALSIFIKATI

  Iz prošlosti
  Autor: Ljera Desimirović

  Više
 • NOVAC DESPOTA UGLJEŠE MRNJAVČEVIĆA (GOSPODARA SERSKE OBLASTI 1365-1371)

  Istorija iskovana novcem

  Više
 • BANKARSKI I KREDITNI SISTEM U USTAVNIM AMANDMANIMA

  Vreme prošlo, vreme sadašnje
  Autor: dr Milutin Ćirović

  Više
 • DŽORDŽ AKERLOF, MAJKL SPENS I DŽOZEF ŠTIGLIC (2001.)

  Nobelove zvezde

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 23: BAZEL III - JAČANJE GLOBALNOG KAPITALNOG OKVIRA

  Ekoleks
  Autor: dr Vesna Matić

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Izlog

  Više
Vrh strane
Vrh strane