Časopis Bankarstvo broj 5/6-2010.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • POLJOPRIVREDNI KREDIT U VREME STVARANJAKRALJEVINE SHS NA PODRUČJU VAŽENJA SRPSKIH ZAKONA

  Stručni prilozi
  Autor: Prof. dr Dragana Gnjatović
  Ključne reči: poljoprivredni kredit, područje važenja srpskih zakona, Kraljevina SHS

  Više
 • KRIVA PRINOSA

  Stručni prilozi
  Autor: dr Nataša Kožul

  Više
 • IMPLEMENTACIJA MARKETING KONCEPTA U POSLOVNOJ PRAKSI DOMAĆIH BANAKA SA POSEBNIM OSVRTOM NA VOJVOĐANSKU BANKU A.D. NOVI SAD

  Stručni prilozi
  Autor: mr Milena Ilić, dr Branislav Radnović
  Ključne reči: marketing koncept, bankarstvo, 7P koncept

  Više
 • SLABA EFIKASNOST TRŽIŠTA KAPITALA

  Stručni prilozi
  Autor: dr Dragan S. Jović
  Ključne reči: hipoteza o slaboj efikasnosti tržišta (HSET), tržište akcija, Republika Srpska, volatilnost, autokorelacija, tehnička analiza

  Više
 • OBLIKOVANJE NOVOG SVETA - KRIZA I UPRAVLJANJE GLOBALNOM EKONOMIJOM

  Aktuelno
  Autor: Žan Klod Triše

  Više
 • G20 - KOMINIKE SA SUSRETA MINISTARA FINANSIJA I GUVERNERA CENTRALNIH BANAKA 5. JUNA 2010. GODINE U BUSANU, JUŽNA KOREJA

  Aktuelno

  Više
 • DEKLARACIJA SA SAMITA G20 U TORONTU, 26. I 27. JUNA 2010. GODINE

  Aktuelno

  Više
 • NOVAC KRALJA STEFANA MILUTINA (1282-1321)

  Istorija iskovana novcem

  Više
 • UTICAJ STEČAJA I PRIVREMENIH MERA NA MEĐUNARODNI DOKUMENTARNI AKREDITIV

  Vreme prošlo, vreme sadašnje
  Autor: mr Franc Hribovšek

  Više
 • LEONID HARVIC, ERIK MASKIN I RODŽER MAJERSON (2007.)

  Nobelove zvezde

  Više
 • PRAVNO SHVATANJE USVOJENO U POSTUPKU REŠAVANJA SPORNOG PRAVNOG PITANJA PO ČLANU 176. ZPP

  Sudska praksa

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 17: BAZEL II - STUB 2 - SUPERVIZORSKI NADZOR

  Ekoleks

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Izlog

  Više
Vrh strane
Vrh strane