Časopis Bankarstvo broj 5/6-2009.

U ovom broju

Uvodnik

english
srpski

Aktuelno

 • NOVA PRAVILA ZA PREKOGRANIČNA PLAĆANJA

  U Biltenu EBF, broj 9 iz juna ove godine, objavljen je tekst Severine Ančibero o revidiranoj verziji Propisa o prekograničnim plaćanjima u evrima kojima se bankama zabranjuje da nameću različite provizije za domaća i prekogranična plaćanja ili podizanje gotovine sa ATM-ova u EU.

  Ova revidirana verzija Propisa stupa na snagu u svim državama-članicama 1. novembra 2009. godine, čime se uvode dodatne odredbe koje unapređuju finansijsku integraciju EU i implementaciju jedinstvene zone plaćanja u evrima - SEPA projekat.
  Zbog aktuelnosti teksta objavljujemo ga u celini.

Radovi

 • EDUKACIJA KAO INVESTICIJA

  Intervju
  Autor: Mario Spatafora

  Više
 • IZVOZNA BANKA - GOROSTAS MEĐU SRPSKIM BANKAMA

  Iz prošlosti

  Više
 • OCENA RENTABILNOSTI I RIZIČNOSTI PROJEKTNOG FINANSIRANJA

  Ključne reči: Ciljanje inflacije, monetarna politika u Srbiji, transmisioni mehanizam, referentna kamatna stopa

  Više
 • GENIJALNOST I PONEKA PROTIVREČNOST - DR LAZA PAČU (1855-1915)

  Više
 • PRINCIPI NOVCA, BANKARSTVA I FINANSIJSKIH TRŽIŠTA

  Više
 • KOJA SU OVLAŠĆENA LICA ZA PUNOVAŽNO PREUZIMANJE MENIČNE OBAVEZE?

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 11: BAZELSKI SPORAZUM O KAPITALU (BAZELSKI SPORAZUM I)

  Više
 • IZDANJA UBS

  Izlog:

  Više
Vrh strane
Vrh strane