Časopis Bankarstvo broj 5/6-2008.

U ovom broju

Uvodnik

Intervju

Preuzeto iz Biltena "Eastern European Banking Weekly" (www.bankingforumvienna.com)

Radovi

 • TEKUĆI RAZVOJ U REGULATORNOM OKVIRU EVROPSKOG BANKARSKOG SISTEMA

  Prezentacije
  Autor: Prof. dr Christos Gortsos

  Više
 • UTICAJ I ZNAČAJ PRAŠKOG KLUBA BERNSKE UNIJE NA OSIGURAVAČE KREDITA I INVESTICIJA U EVROPSKIM ZEMLJAMA U TRANZICIJI

  Naš izbor
  Autor: Ksenija Džodžo-Rujević, dr Lola Stamenković
  Ključne reči: Međunarodne strukovne asocijacije, Osiguranje od nekomercijalnih rizika - političkih rizika, izvozno - kreditne agencije - ECAs, Bernska unija, Praški klub

  Više
 • ENGLESKO SRPSKI REČNIK POSLOVNOG SLENGA

  Igra reči

  Više
 • FINANSIJSKA PODRŠKA TRŽIŠTU REZIDENCIJALNE GRADNJE U SRBIJI

  Prilozi saradnika
  Autor: mr Lidija Barjaktarović
  Ključne reči: specijalno finansiranje, projektno finansiranje, tržište gradnje, investitori, banke, budući projekt

  Više
 • IZDANJA JUGOSLOVENSKOG PREGLEDA U SARADNJI SA UDRUŽENJEM BANAKA SRBIJE

  Izlog

  Više
 • NAMIRENJE HIPOTEKARNOG POVERIOCA - EFIKASNOST I PROBLEMI

  Sa savetovanja
  Autor: Tanja Vicković

  Više
 • PREDUZETNI DUH UMERENOG RADIKALA - DR MIHAILO VUJIĆ (1853 - 1913)

  Ličnosti
  Autor: dr Vesna Matić

  Više
 • PRINCIPI I EFEKTI PRIMENE SISTEMA ZA DIREKTNA ZADUŽENJA

  Pitanja i odgovori
  Autor: Nadzorni odbor za implementaciju i realizaciju projekta direktnog zaduženja računa

  Više
 • ŠVAJCARCI O DINARU

  Iz prošlosti

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 6 - RIZIK LIKVIDNOSTI

  Ekoleks
  Autor: dr Vesna Matić

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Izlog

  Više
Vrh strane
Vrh strane