Časopis Bankarstvo broj 5-2014.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • BANKARSTVO U JUŽNOJ EVROPI

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Žarko Lazarević
  JEL: G21, G28, N23, N24
  Ključne reči: bankarstvo, istorija, Južna Evropa, restrukturiranje nacionalnih bankarskih sistema
  doi: 10.5937/bankarstvo1405012L

  Više
 • RAZVOJ CASH MANAGEMENTA PROIZVODA U SRBIJI I UTICAJ NA PROFITABILNOST BANAKA

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Lidija Barjaktarović, MBA, MSc Marko Marković
  JEL: G21, G01, P34
  Ključne reči: Cash Management, Cash Pooling, POS, ATM, obrazovanje
  doi: 10.5937/bankarstvo1405048B

  Više
 • REGIONALNE RAZLIKE U RAZVOJU INDUSTRIJE INVESTICIONIH FONDOVA SRBIJE I HRVATSKE

  Originalni naučni rad
  Autor: Miljan Leković
  JEL: G23, G18, O16
  Ključne reči: otvoreni investicioni fondovi, srpski sektor investicionih fondova, hrvatski sektor investicionih fondova
  doi: 10.5937/bankarstvo1405070L

  Više
 • MOBILNO BANKARSTVO: NOVI TREND U SAVREMENOM BANKARSKOM SEKTORU

  Originalni naučni rad
  Autor: mr Dušica Sanader
  JEL: G21, E42, D14
  Ključne reči: mobilno bankarstvo, savremene informacione tehnologije, bankarski klijenti, bankarske usluge, mobilni uređaji
  doi: 10.5937/bankarstvo1405086S

  Više
 • NOBELOVA NAGRADA ZA 2011. GODINU - TOMAS SARDŽENT, KRISTOFER SIMS

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: B31, E27, E31
  Ključne reči: Nobelova nagrada, Tomas Sardžent, Kristofer Sims, makroekonomija, inflacija, politika, ekonomija
  doi: 10.5937/bankarstvo1405110P

  Više
 • PARALELNI DUG U FINANSIJSKOM PRAVU SRBIJE

  Originalni naučni rad
  Autor: Miloš Kuzman
  JEL: K10, K40, G20
  Ključne reči: institut paralelnog duga u srpskom pravu, nemogućnost ugovaranja trust-a, dopuštenost osnova ugovaranja paralelnog duga, stav kontinentalnopravnih sistema o paralelnom dugu
  doi: 10.5937/bankarstvo1405120K

  Više
 • MILANOVI ZLATNICI IZ 1879. I 1882. GODINE

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: E42, N23
  Ključne reči: 10 dinara u zlatu, 20 dinara u srebru, kovnica, emitovanje, Milandor, knez, kralj Milan Obrenović, Srbija
  doi: 10.5937/bankarstvo1405134P

  Više
 • DRUŠTVENO ODGOVORNO ULAGANJE

  Pregledni naučni članak
  Autor: dr Nataša Krstić
  JEL: G15, L21, M14
  Ključne reči: društveno-odgovorno ulaganje, društveno odgovorno poslovanje, institucionalni investitori, društveni, ekološki i etički principi, investicioni portfolio
  doi: 10.5937/bankarstvo1405140K

  Više
 • KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U BANKAMA SA VEĆINSKIM STRANIM KAPITALOM KOJE POSLUJU U SRBIJI

  Pregledni naučni članak
  Autor: dr Zoran Obradović, dr Slađana Sredojević
  JEL: G21, G28, G32
  doi: 10.5937/bankarstvo1405150O

  Više
 • KOMINIKE SA SASTANKA MINISTARA FINANSIJA I GUVERNERA CENTRALNIH BANAKA G20 - VAŠINGTON, 10-11 APRIL 2014. GODINE

  Prevod

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 43: UBLAŽAVANJE IZLOŽENOSTI - PRISTUPI I PRIZNATI INSTRUMENTI (4)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  JEL: G18, G32
  Ključne reči: ublažavanje izloženosti, kreditni rizik, podobni instrumenti, Standardizovani pristup, bilansni neting
  doi: 10.5937/bankarstvo1405170M

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane