Časopis Bankarstvo broj 5-2013.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • FISKALNA INTEGRACIJA U EVROPSKOJ UNIJI

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Dragana Gnjatović
  JEL: E62, F36, H77, H87
  Ključne reči: fiskalna integracija, Evropska unija, zona evra, budžetski deficit, javni dug

  Više
 • STRES TEST U FUNKCIJI PROCENE RIZIKA U BANKARSKOM SEKTORU ZEMALJA JUGOISTOČNE EVROPE

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Lidija Barjaktarović, Maja Dimić, mr Dejan Ječmenica
  JEL: G21, G01, P34
  Ključne reči: stres testovi, bankarski sektor, rizici u bankarskom sektoru, jugoistočna Evropa

  Više
 • USPON I PAD UNIVERZALNOG BANKARSTVA

  Originalni naučni rad
  Autor: doc dr Sanja Vučković, Prof. dr Vladimir Prvulović
  JEL: G01, G21, G24, N20
  Ključne reči: univerzalno bankarstvo, komercijalne banke, investicione banke, sekjuritizacija, regulacija, deregulacija, kriza

  Više
 • ŠIROKI KONSENZUS PRE I TOKOM KRIZE I BUDUĆI IZAZOVI CENTRALNOG BANKARSTVA

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Dragan Momirović
  JEL: E32, E58, F33
  Ključne reči: stabilnost cena, standardne mere, nestandardne mere, kriza, likvidnost, finansijska stabilnost

  Više
 • NOBELOVA NAGRADA ZA 1990. GODINU - MERTON H. MILER

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: B31, G32
  Ključne reči: Merton Miler, teorija, finansije, ekonomija, Boston, univerzitet, Harvard, Čikago, Franko Modiljani, preduzeće, akcija, kapital, investitor, transakcija, dividenda, prinos

  Više
 • PREDLOG DIREKTIVE ZA OPORAVAK I REORGANIZACIJU BANAKA I INVESTICIONIH FIRMI

  Pregledni naučni članak
  Autor: Aleksandra Pajić
  JEL: G21, G28, G32, G33, K23
  Ključne reči: upravljanje finansijskim krizama, reorganizacija banaka, rana intervencija, sredstva reorganizacije

  Više
 • JULIJE FLAVIJE KONSTANCIJE II (337-361)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  JEL: B11, E42, N23
  Ključne reči: Konstancije II, Konstantin Veliki, Sirmijum, konzulska vlast, cezar, Magnencije, Fausta, novac, kovanica, Trijer, Konstantin II, Konstans, Krisp

  Više
 • PROGRAM ZA FINANSIJSKU INICIJATIVU U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE UJEDINJENIH NACIJA - UNEP FI

  Pregledni naučni članak
  Autor: mr Nataša Krstić
  JEL: G21, G23, M14, Q42
  Ključne reči: zaštita životne sredine, banke, finansijski sektor, Ujedinjene nacije, održivi razvoj, društvena odgovornost, UNEP, UNEP FI

  Više
 • STRUKTURIRANO FINANSIRANJE TRGOVINE - ZNAČAJ ZA NOVA TRŽIŠTA

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Magdelinić
  JEL: F34, G15, G32
  Ključne reči: finansijska kriza, finansiranje trgovine, kreditni rizik, transfer rizika

  Više
 • KOMINIKE SA SASTANKA MINISTARA FINANSIJA I GUVERNERA CENTRALNIH BANAKA U MOSKVI 20. JULA 2013. GODINE

  Prevod
  Autor: G20

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 37: UPRAVLJANJE IZLOŽENOŠĆU - ALATI (2)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  JEL: C87, G21, L2
  Ključne reči: izloženost rizicima, samo-procenjivanje

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane