Časopis Bankarstvo broj 5-2012.

U ovom broju

Uvodnik

Radovi

 • SARAFI - PRVI BANKARI U SRBIJI

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Dragana Gnjatović
  Ključne reči: sarafi, državne finansije, zakup državnih prihoda, Osmansko Carstvo, Kneževina Srbija

  Više
 • DONOŠENJE ODLUKA ILI IRACIONALNO ISTRAJAVANJE PRIMENJENO NA EVRO

  Originalni naučni rad
  Autor: Rože Klasens
  Ključne reči: donošenje odluka, sistemi, prirodni dar, pažnja, trud, poverenje, predubeđenje, iluzija, fokus, zanemarivanje, optimizam, verovatnoća, potrošači, proizvođači, centralna banka, država, tržište, zaposlenost, evro, produktivnost, iracionalno istrajavanje, olimpijski rezultati, izbor i posledice

  Više
 • ZNAČAJ POSLOVNIH BANAKA U FINANSIRANJU PROJEKATA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA: STRATEŠKO I ORGANIZACIONO OPREDELJENJE BANAKA

  Originalni naučni rad
  Autor: dr Slađana Sredojević
  Ključne reči: banka, projektno finansiranje, javno - privatno partnerstvo, organizacija

  Više
 • SPREGA DRŽAVE I PRIVATNIH AKCIONARSKIH BANAKA U SRBIJI DO DRUGOG SVETSKOG RATA - PRIMER BEOGRADSKOG KREDITNOG ZAVODA AD

  Originalni naučni rad
  Autor: Prof. dr Vesna Aleksić
  Ključne reči: trgovina, bankarstvo, akcionarsko društvo, Srpska napredna stranka, Narodna banka

  Više
 • U JEDNOJ GODINI TRI NOBELOVE ZVEZDE IZ EKONOMIJE (2)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  Ključne reči: Rajnhard Zelten, Nobelova nagrada, igrač, teorija igara, kredibilne pretnje, nekredibilne pretnje, koncept, savršena ravnoteža podigara, informacioni skup, greška, izbor

  Više
 • MOGUĆNOST PRIMENE GRAHAMOVOG POKAZATELJA NA BEOGRADSKOJ BERZI

  Originalni naučni rad
  Autor: doc dr Almir Alihodžić
  Ključne reči: P/E koeficijent, P/B koeficijent, Grahamov pokazatelj

  Više
 • MAKSIMIJAN HERKULIJE (285-305, 310)

  Pregledni naučni članak
  Autor: Svetlana Pantelić
  Ključne reči: Cezar, Maksimijan Herkulije, Marko Aurelije, Sirmium, Dioklecijan, Nikomedija, Milano, abdikacija, Flavije Sever, Konstancije Hlor, Marselj, kovanica

  Više
 • DUGOGODIŠNJA USPEŠNA SARADNJA ATTF I UBS

  Intervju
  Autor: Patrik Valerand

  Više
 • DOGRADNJA EVROPSKE MONETARNE UNIJE

  Prevod

  Više
 • REGULATORNA REFORMA: PROCES KOJI TRAJE

  Prevod
  Autor: Stefan Ingves

  Više
 • BANKARSKI RIZIK 31: BAZEL III - MEĐUNARODNI OKVIR ZA MERENJE IZLOŽENOSTI RIZIKU LIKVIDNOSTI (4)

  Stručni članak
  Autor: dr Vesna Matić
  Ključne reči: likvidnost, monitoring, rizik, ročna neusaglašenost

  Više
 • BEOGRADSKA BERZA

  Barometar

  Više
 • IZDANJA UDRUŽENJA BANAKA SRBIJE

  Više
Vrh strane
Vrh strane